Rekrutacja do szkół województwa dolnośląskiego na rok szkolny 2021/2022

Informacja o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

Wyszukiwarka szkół z wolnymi miejscami

Wprowadź dane aby wyszukać szkołę


Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Danuty Siedzikówny "Inki" we Wrocławiudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
A1 A e-matematyczna - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem«1
B1 B ekonomiczno-prawna - ogólny - historia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem«1

Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego we Wrocławiudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1A1Oddział Mistrzostwa Sportowego - lekkoatletyka2
1A2Oddział Mistrzostwa Sportowego -koszykówka chłopców3
1BOddział humanistyczny3
1COddział politechniczny1
1DOddział medyczny1
1EOddział społeczno-krajoznawczy3
1FOddział matematyczno-informatyczny4
1G1Oddział sportowy - piłka siatkowa dziewcząt7
1G2Oddział sportowy - piłka ręczna chłopców4

Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
Aklasa matematyczna2
Bklasa architektoniczna3
Cklasa matematyczno-informatyczna1
Dklasa matematyczno-fiizyczna1
Eklasa biologiczno-chemiczna1

Liceum Ogólnokształcące Nr V im. Gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1Aj. polski - historia - matematyka 2
1Bbiologia - chemia - j. angielski3
1Cbiologia - chemia - matematyka4
1Ematematyka - fizyka - geografia7
1Fmatematyka - fizyka - informatyka2

Liceum Ogólnokształcące Nr VI im. Bolesława Prusa we Wrocławiudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1d2ogólny z rozszerzonym polskim, angielskim i wiedzą o społeczeństwie1

Liceum Ogólnokształcące Nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławiudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
Aogólny - biologia, chemia, fizyka – język angielski, język niemiecki2
B1ogólny - biologia, chemia, matematyka – język angielski, język niemiecki4
B2ogólny - biologia, chemia, matematyka – język angielski, język niemiecki2
D2ogólny - biologia, chemia, matematyka – język angielski, język francuski3
Eogólny – historia, język polski, język angielski – język angielski, język francuski3
Fogólny - biologia, chemia, fizyka – język angielski, język niemiecki3
Gogólny - geografia, fizyka, matematyka – język angielski, język niemiecki1
Hogólny - fizyka, informatyka, matematyka – język angielski, język rosyjski10
iogólny - biologia, chemia, matematyka – język angielski, język niemiecki2
Cogólny - biologia, chemia, matematyka – język angielski, język niemiecki1

Liceum Ogólnokształcące Nr IX im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1Amatematyczno-fizyczno-informatyczna8
1Bmatematyczno - geograficzna4
1Cbiologiczno - chemiczna3
1D1biologiczno - chemiczna1
1Ehumanistyczna (jezyk polski, historia, WOS)2
1F1językowa (język polski, język angielski, historia)1
1G1matematyczno - informatyczno-językowa (język angielski)6
1Wwstepna z językiem hiszpańskim2

Liceum Ogólnokształcące Nr X im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1A1IA1 WIOŚLARSKA - sportowy - wioślarstwo - geografia, biologia, język angielski - j.ang,j.niem1
1A2IA2 PRZYRODNICZA - ogólny - geografia, biologia, język angielski - j.ang,j.niem 2
1CIC BIOLOGICZNO-CHEMICZNA - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem 3
1DID MATEMATYCZNO-FIZYCZNA - ogólny - fizyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem 2
1EIE INFORMATYCZNA - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.niem 2
1FIF KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski - j.ang,j.niem 2
1GIG EKONOMICZNA - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang, j niem.2
1HIH- INFORMATYCZNA - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka- j.ang, j. niem.2

Liceum Ogólnokształcące Nr XI im. Stanisława Konarskiego we Wrocławiudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
Bprzyrodnicza4
Ddziennikarsko-medialna1
Eekonomiczna1
Ppiłkarska6
PRprawnicza2
PSpsychologiczna2

Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
HISTORYCZNO-POLONISTYCZNA+GEOGRAFIA-ogólny-historia, geografia, język polski-pierwszy j. angielski, drugi j. rosyjski1
MATEMATYCZNO-EKONOMICZNA+WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE-ogólny-wiedza o społeczeństwie, j. angieski, matematyka-pierwszy j. angielski, drugi j. rosyjski2
MATEMATYCZNO-EKONOMICZNA+GEOGRAFIA-ogólny-geografia, j. angieski, matematyka-pierwszy j. angielski, drugi j. rosyjski2
MATEMATYCZNO-BIOLOGICZNA+CHEMIA-ogólna-biologia, chemia, matematyka-pierwszy j. angielski, drugi j. rosyjski2
HISTORYCZNO-MATEMATYCZNA+WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE-ogólny-historia, geografia, matematyka -pierwszy j. angielski, drugi j. rosyjski1
MATEMATYCZNO-BIOLOGICZNA+FIZYKA-ogólna-biologia, chemia, matematyka-pierwszy j. angielski, drugi j. rosyjski2

Liceum Ogólnokształcące Nr XIII im. Aleksandra Fredry we Wrocławiudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1A2MEDIALNA1
1BBIOLOGICZNO-CHEMICZNA3
I CPolitechniczna6
1DEKONOMICZNA5
I FArchitektoniczna2
1H1DSD EKONOMICZNA2
I E1Prawnicza1
1E2Prawnicza1

Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1Fdwujęzyczny - historia, fizyka, wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem1
1 A,Bogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.niem 14
1 C,D,Eogólny - biologia, chemia, fizyka, matematyka - j.ang,j.niem 8

Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego we Wrocławiudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
IAmatematyczno- fizyczna2
IBbiologiczno-chemiczna1
IDhumanistyczna- kultura i media4

Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego w Brzegu Dolnymdane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1auniwersytecka2
1bprzyrodnicza2
1cpolitechniczna3

Liceum Ogólnokształcące im. Olimpijczyków Polskich w Długołęcedane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1abiologiczno-chemiczna13
1bhistoryczno-społeczna6

Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Górzedane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1AINFORMATYCZNO-MATEMATYCZNY9
1BPOŻARNICZY/BIOLOGICZNO-CHEMICZNY6
1CPOLICYJNY11
1DHUMANISTYCZNY9
1ELINGWISTYCZNY10

I Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Miliczudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
Cpolitechniczny1
Dhumanistyczny1

Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławiedane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1Bp/1przyrodniczo-medyczny (biologia, chemia, matematyka)7
1Cppolitechniczny5

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Strzeliniedane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1Aklasa przyrodniczo-medyczna10
1Bklasa humanistyczno-dziennikarska3

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Sycowiedane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1aKlasa medyczna5
1bKlasa ekonomiczna 12
1cKlasa humanistyczna11

Liceum Ogólnokształcące im. II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicydane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1ahumanistyczno-medialna4
1bpolitechniczna9
1cprzyrodniczo-medyczna2
1ddwujęzyczna4

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowiedane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
Awos, geografia, język angielski7
Bchemia, biologia, język angielski6
Cjęzyk polski, historia, język angielski5
Dmatematyka, fizyka, język angielski6

Technikum Nr 10 we Wrocławiudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
ATechnik elektronik3
BTechnik automatyk1
CTechnik mechatronik3
DEFTechnik informatyk6
HTechnik programista2

Technikum Nr 6 we Wrocławiudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1 at1technik mechanik1
1 at2technik mechanik lotniczy2
1 bt2technik automatyk2
1 cttechnik logistyk4
1 dt2technik lotniskowych służb operacyjnych1

Technikum Nr 1 im. Mustafy Kemala Ataturka we Wrocławiudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1ctechnik handlowiec3
1dtechnik reklamy2

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi Nr XXX we Wrocławiudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1 LA - integracyjny - cześć ogólnodostępnaklasa o profilu artystycznym (teatralna)2
1 LA - integracyjnyklasa o profilu artystycznym (teatralna)1
1 LB - integracyjnyklasa o profilu artystycznym (teatralna)5
1 LC - integracyjny - cześć ogólnodostępnaprofil dziennikarstwo i PR (Public relations)1
1 LC - integracyjny profil dziennikarstwo i PR (Public relations)1

Technikum Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi we Wrocławiudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1 TR - integracyjny - cześć ogólnodostępnaTECHNIK REKLAMY2
1 TE - integracyjny - cześć ogólnodostępnaTECHNIK EKONOMISTA4
1 TR - integracyjnTECHNIK REKLAMY4
1 TE - integracyjnyTECHNIK EKONOMISTA4

Technikum Nr 11 we Wrocławiudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1atechnik budownictwa1
1btechnik budownictwa1
1dtechnik dekarstwa16
1gtechnik geodeta3

Technikum Nr 15 im. Marii Skłodowskiej - Curie we Wrocławiudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1ABTechnik analityk4
1CTechnik grafiki i poligrafii cyfrowej2
1DTechnik fotografii i multimediów1
1ETechnik reklamy1

Technikum Nr 13 we Wrocławiudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1 dptechnik reklamy2

Technikum Nr 8 we Wrocławiudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1TAtechnik handlowiec13
1TBtechnik handlowiec7
1TEtechnik ekonomista2
1TFtechnik ekonomista7

Technikum Nr 9 we Wrocławiudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
Gatechnik żywienia i usług gastronomicznych2
Ttechnik organizacji turystyki1
Ltechnik żywienia i usług gastronomicznych1

Technikum Nr 7 we Wrocławiudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
A,B,Ctechnk informatyk4
Etechnik elektronik1
Rtechnik robotyk1
Xtechnik teleinformatyk3

Technikum Nr 12 we Wrocławiudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
TETechnik elektroenergetyk transportu szynowego2
TLTechnik logistyk2
TLiPTechnik logistyk - klasa mundurowa2
TPTechnik eksploatacji portów i terminali1

Technikum Nr 2 we Wrocławiudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
TATechnik mechanik3
TCTechnik pojazdów samochodowych1
TDTechnik pojazdów samochodowych5
TFTechnik mechatronik4

Liceum Ogólnokształcące Nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowegodane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1LAogólny9
1LMApływanie6
1LMCpiłka nożna1

Technikum Nr 5 im. Jana Kilińskiego we Wrocławiudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1TFtechnik usług fryzjerskich6
1THtechnik handlowiec4

Technikum nr 3 we Wrocławiudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
TETechnik elektryk9
TMTechnik mechatronik34
TOTechnik mechanik16
TEOTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej5

Technikum w Bierutowiedane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
TLptechnoik logistyk /nr zawodu 3331073

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzegu Dolnymdane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
Liceum Ogólnokształcącemedialno-społeczny8
Liceum Ogólnokształcąceturystyczno-przyrodniczy9

Technikum im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzegu Dolnymdane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
Technikumtechnik informatyk10
Technikumtechnik ekonomista3
Technikumtechnik elektryk4

Technikum w Górzedane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
TMtechnik mechanik2
TEtechnik ekonomista5

Technikum w Jelczu-Laskowicachdane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1BTechnikum Technik Informatyk7

Technikum w Krzyżowicachdane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1 TWtechnik weterynarii5
1 TRtechnik rolnik2
1 THKtechnik hodowca koni2

Technikum w Międzyborzudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1technik żywienia i usług gastronomicznych16

Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Oleśnicydane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
TMtechnik mechanik3
TEtechnik ekonomista2

Liceum Ogólnokształcące Nr II w Oławiedane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
LO/pLiceum Ogólnokształcące1
LO/dLiceum Ogólnokształcące3

Technikum Nr 1 w Oławiedane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
GTechnik żywienia i usług gastronomicznych6
GPTechnik grafiki i poligrafii cyfrowej1
HTechnik hotelarstwa8
MTechnik mechanik4
RTechnik reklamy7

Technikum Nr 2 w Oławiedane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1btechnik spedytor8
1dtechnik ekonomista3

Technikum w Strzeliniedane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
I tstechnik pojazdów samochodowych6
I tltechnik logistyk6

Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowiedane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1TLatechnik logistyk3
1TEtechnik ekonomista5
1TPStechnik pojazdów samochodowych1
1TLbtechnik logistyk4

Liceum Ogólnokształcące w Środzie Śląskiejdane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1ahumanistyczny4
1bmatematyczno-fizyczny4

Technikum nr 1 w Środzie Śląskiejdane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1LBtechnik-logistyk6

Technikum nr 2 w Środzie Śląskiejdane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1technik informatyk2
1technik żywienia i usług gastronomicznych5

Technikum w Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 im. Piotra Włostowica w Trzebnicydane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
TLtechnik logistyk6

Technikum w Twardogórzedane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1TRtechnik reklamy4

Technikum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wołowiedane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
I TITechnik informatyk5
I TLTechnik logistyk5

Liceum Ogólnokształcące im. Karola Holteia w Obornikach Śląskichdane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1LOa1
1LOb8
1LOb2

Technikum nr 2 im. Piastów Śląskich w Wołowiedane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1Ttechnik budownictwa5

II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Bolesławcudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
dmundurowy6
bhumanistyczny1
ecyber.mil2
amatematyczno-fizyczny -biol.chem.4

Technikum nr 2 w Bolesławcudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
ATechnikum architektury krajobrazu1
BTechnikum budownictwa4
CTechnik leśnik2
GTechnik geodeta5

Technikum Nr 5 w Bolesławcudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1Ltechnik logistyk9
1cwieloawodowa1

Technikum Nr 3 w Bolesławcudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1 PTEtechnik ekonomista1

Technikum w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górzedane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1ATECHNIK HOTELARSTWA1
1DTECHNIK EKONOMISTA2

Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Kowarachdane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
IAogólna9

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. J. I. Sztaudyngeradane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
ALiceum Ogólnokształcące 19
SLiceum Ogólnokształcące z Odziałami Mistrzostwa Sportowego 2

Technikum w Piechowicachdane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
Btechnik informatyk10
Btechnik elektryk10

Technikum w Kamiennej Górzedane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
I E1Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych1
I W1Technik Budownictwa11
I R1Technik Handlowiec z innowacją pedagogiczną e- handel6

Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Brodategodane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
Ahumanistyczny, biologiczno-chemiczny 4
Bmatematyczno-fizyczny, matematyczno-informatyczny 12

Technikumdane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
Ftechnik informatyk, technik handlowiec6

Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Kamińskiegodane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
ACklasa graniczno - obronna /lotnicza 7
BDklasa artystyczno - policyjna 16

Technikumdane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1Ttechnik turystyki wiejskiej 7

Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów II Armii Wojska Polskiegodane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
IAhumanistyczny z edukacją medialną i psychologiczną24
IAinformatyczno-techniczna24
IAsportowa24
IAspołeczno-językowa24
IAbiologiczno-chemiczna24

Technikum Hotelarsko - Turystyczne w Mirskudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
IThotelarsko-turystyczny24

Technikum im. Stefana Drzewieckiego w Lubaniudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
ITPTechnik elektryk, technik mechanik2

Technikum w Biedrzychowicachdane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
TGTECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH13
TLTECHNIK LOGISTYK16
THTECHNIK HOTELARSTWA23

Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Lubaniudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1Amatematyczno-fizyczna3
1Bbiologiczno-chemiczna5
1Cjęzykowa4
1Dhumanistyczna7
1Eogólna12

Technikum w Lubaniudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1TEtechnik ekonomista6
1TRtechnik rachunkowości6
1TItechnik informatyk7

Liceum Ogólnokształcące w Lubaniudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
LJjęzykowe3
LWoddział przygotowania wojskowego2

Technikum w Lubaniudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
THtechnik hotelarstwa4
TItechnik informatyk10
TLtechnik logistyk1
TRtechnik reklamy6

Technikum w Bogatynidane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
TIMtechnik mechatronik4
THtechnik hotelarstwa9

Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskie-Curie w Bogatynidane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1aprzedmioty rozszerzone - j. angielski/j.niemiecki/matematyka16

Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
Cklasa humanistyczna z rozszerzonym językiem polskim i historią13
Dklasa biologiczno-chemiczna z rozszerzoną biologią i chemią1

Liceum Ogólnokształcące im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
zprofil zdrowotny1

Technikum im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
kTechnik elektronik1

Technikum im. Emilii Plater w Zgorzelcudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1RTechnik reklamy2
1ATechnik architektury krajobrazu2

Technikum w Bolkowiedane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
I TŻtechnik zywienia i usług gastronomicznych14
I TGtechnik grafiki i poligrafii cyfrowej14

Technikum Nr 2 w Legnicydane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1Ertechnik rachunkowości3
1Atechnik ekonomista3

Technikum Samochodowe w Legnicydane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1BTechnik mechatronik3

Technikum Nr 1 w Legnicydane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1Stechnik spawalnictwa2

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Chojnowiedane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1LOprofil: biologiczno-chemiczny7
1LOprofil: humanistyczny z edukacją językowo-medialną5
1LOprofil: matematyczno-informatyczny z edukacją pożarniczo-ratowniczą8

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lubiniedane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1AMatematyczno-fizyczna1
1BMatematyczno-fizyczna2
1CHumanistyczna2
1EMatematyczno-geograficzna1

Liceum Ogólnokształcące w Polkowicachdane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
bprofil policyjny1
cprofil akademicki10
bprofil menadżerski1
aprofli przyrodniczy2

I Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Bolka I w Jaworzedane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
Amatematyczno-fizyczny11
Bhumanistyczno-prawny3
Dlingwistyczny9
Cbiologiczno-chemiczny i ogólny 1

Technikum w Jaworzedane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
I DTechnik logistyk10

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Złotoryidane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
AKlasa biologiczno-chemiczna8
Bklasa humanistyczna3
Cklasa politechniczna2

Liceum Ogólnokształcące w Złotoryidane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1Loklasa mundurowa4

Technikum w Złotoryidane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1tetechnik ekonomista4
1tltecnik logistyk2

IV Liceum Ogólnokształcące im. księdza Jana Twardowskiego w Głogowiedane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1Aogólny 2

Technikum Nr 2 w Głogowiedane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1TATECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH5
1TBTECHNIK USŁUG TURYSTYCZNYCH1
1TCTECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW1

III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Głogowiedane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1AKlasa ogólna z edukacją mundurową1

Technikum Nr 4 w Głogowiedane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1Lptechnik logistyk1
1Hptechnik hotelarz2

Technikum nr 6 w Głogowiedane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1AArchitektura Krajobrazu5
1Etechnik geodeta1

Technikum Nr 5 w Głogowiedane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
technik pojazdów samochodowych1

Liceum Ogólnokształcące w Przemkowiedane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1 LOKlasa Uniwersytecka5

Liceum Ogólnokształcące Integracyjne w Legnicydane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1a11

Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskichdane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1CMATEMATYCZNO INFORMATYCZNY3
1ABIOLOGICZNO CHEMICZNY1

Technikum w w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskichdane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1TSTechnik pojazdów samochodowych10
1ATechnik mechanik (operator obrabiarek skrawających )14
1TETechnik ekonomista 7
1TITechnik informatyk 3
1TBTechnik budownictwa8
1THTechnik handlowiec 11
1TGTechnik żywienia i usług gastronomicznych 12

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicachdane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
LICEUM Z EDUKACJĄ PRAWNO-POLICYJNĄ1
LICEUM Z EDUKACJĄ KULTURA I MEDIA2

Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicachdane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
TECHNIKUM LOGISTYCZNE2
TECHNIKUM INFORMATYCZNE Z PROGRAMOWANIEM I GRAFIKĄ 3D3
TECHNIKUM USŁUG FRYZJERSKICH Z KOSMETOLOGIĄ I WIZAŻEM1
TECHNIKUM TECHNOLOGII ZYWNOŚCI Z INNOWACJA PSYCHODIETEYKA3

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzkudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
Aogólny2

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dusznikach-Zdrojudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
ILM4humanistyczny/matematyczno-przyrodniczy (biathlon, piłka nożna, łyżwiarstwo szybkie)5

Liceum Ogólnokształcące w Kudowie-Zdrojudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1 LOrozszerzenie przyrodnicze 1/22

Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudziedane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
b9

Technikum im. Stanisława Staszica w Nowej Rudziedane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1aT5technik informatyk1

Technikum im. Władysława Stanisława Reymonta w Bożkowiedane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1ATECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH9
1BTECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI12
1CTECHNIK WETERYNARII14
1DTECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU16

Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdrojudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
IAHUMANISTYCZNY5
IAPRZYRODNICZO - SPORTOWY5

Technikum w Stroniu Śląskimdane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1TŻtechnik żywienia i usług gastronomicznych z elementami dietetyki5

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Świdnicydane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
Cbiologiczno - chemiczna1

Technikum Nr 4 Politechniczne w Świdnicydane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
Ib Ttechnik elektryk1

V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi w Świdnicydane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1s2

Technikum Nr 5 w Świdnicydane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1 fTechnik fotografii i multimediów1
1 gTechnik grafiki i poligrafii cyfrowej1
1 rTechnik reklamy3
1etechnik ekonomista1

Technikum Nr 2 w Świdnicydane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1 ttechnik organizacji turystyki6
1 htechnik hotelarstwa2

Technikum Nr 6 w Świdnicydane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1aTTechnik spedytor1
1bTTechnik pojazdów samochodowych3
1cTTechnik mechatronik2

Technikum Nr 1 w Świdnicydane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1TżTechnik żywienia i usług gastronomicznych1

Technikum w Żarowiedane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
TTechnik Transportu Kolejowego11

Liceum Ogólnokształcące w Strzegomiudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1adziennikarsko-medialna z roz.j.ang.6
1bmundurowa z roz.j.ang.8
1c/1matematyczno-fizyczna i informatyczna4
1c/2turystyczna i kultury fizycznej z roz.j.ang.1

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Świebodzicachdane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
I aklasa humanistyczno-medialna4
I bklasa matematyczno-lingwistyczna4
I cklasa sportowo-przyrodnicza6

Technikum w Mokrzeszowiedane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1 CTtechnik hodowca koni12
1 MTtechnik agrobiznesu2

Technikum Nr 3 w Dzierżoniowie - Zespół Szkół Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowiedane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1c THSTechnik Handlowiec1
1d TLTechnik Logistyk1

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Bielawiedane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1Abiologiczno-chemiczna10
1Bjęzykowa10
1C humanistyczna16

Technikum w Bielawiedane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1TItechnik informatyk5
1 TMtechnik mechanik10
1 TPStechnik pojazdów samochodowych1
1 TBtechnik budownictwa15

III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wałbrzychudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1chumanistyczno - artystyczna z edukacją teatralną3
1dhumanistyczna z edukacją prawną4

Technikum im. Władysława Szafera w Rudnej dane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
ITtechnik architektury krajobrazu2
ITtechnik agrobiznesu1

Liceum Sportowe "GIMBASKET"dane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1 LAogólnokształcąca6
1 LBogólnokształcąca6

Technikum Nr 2 w Wałbrzychudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
C technik logistyk4
Dtechnik pojazdó samochodowych1
Ftechnik architektury krajobrazu1

Technikum im. Władysława Reymonta w Lubiniedane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
TORtechnik ortopeda23
TOPtechnik optyk17

Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiejdane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
ICmatematyczno - fizyczny (matematyka, fizyka, j. angielski)2

Europejskie Liceum Ogólnokształcące w Zgorzelcudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
Aprofil farmaceutyczno-medyczny1
Aprofil humanistyczno-prawny 1
Aautomatyka i robotyka1

Technikum Akademickie przy Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1ATLtechnik logistyk3
1BTItechnnik informatyk2

Regionalny Ośrodek Edukacji Liceum Ogólnokształcącedane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1aaktorstwo/taniec/ogólna5
1bdziennikarstwo/projektowanie graficzne5
1cprawo/plastyka5

Regionalny Ośrodek Edukacji Technikumdane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
3aTtechnik realizacji nagrań/technik organizacji turystyki5
3bTtechnik realizacji nagrań/technik organizacji turystyki5

Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1aprofil humanistyczny4
1bprofil biologiczno-chemiczny5

IV Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Bolesławcudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
Aprofil matematyczno-fizyczno-informatyczny5
Bprofil biologiczno-chemiczno-angielski5
Aprofil matematyczno-fizyczno-informatyczny5
Bprofil biologiczno-chemiczno-angielski5

Branżowa Szkoła I stopnia nr 12 im. Stanisława Staszica we Wrocławiudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
BMMagazynier - logistyk9

Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Matki Teresy Potockiej dla dziewcząt niedostosowanych społecznie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym we Wrocławiudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1a7
2a5

Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące u św. Pankracego w Jeleniej Górzedane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1Ashumanistyczny8
1Asmatematyczno-fizyczny8

Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskichdane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1bMechanik pojazdów samochodowych 10
1kkucharz 13
1kOddział wielozawodowy 11

Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicachdane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA 14

Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
liceum klasa wojskowa rozszerzenie biologia8
liceum klasa wojskowa, rozszerzenie geografia5
liceum, klasa policyjna, rozszerzenie biologia2
liceum, klasa policyjna, rozszerzenie geografia7
liceum, klasa ratowników medycznych13
liceum, klasa strażacka10
liceum klasa straży granicznej3

Publiczna Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna im. Matki Teresy Potockiej dla niedostosowanych społecznie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym we Wrocławiudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1asprzedawca8
2asprzedawca2

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Legnicydane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1KKierowca mechanik5

Branżowa Szkoła I Stopnia w Chocianowiedane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
Bwielozawodowa10

Branżowa Szkoła I Stopnia w Przemkowiedane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1 BSklasa wielozawodowa8

Branżowa Szkoła I stopnia w Międzyborzudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1wielozawodowa3

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Oleśnicydane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
OOSoperator obrabiarek skrawających10
SPsprzedawca2
a wzklasa wielozawodowa1
d wzklasa wielozawodowa2

Branżowa Szkoła I stopnia w Sycowiedane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1BWawielozawodowa4
1BWbwielozawodowa2

Branżowa Szkoła I stopnia w Twardogórzedane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1Bwielozawodowa3

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 im. Polskich Zwycięzców Enigmy we Wrocławiudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
Kelektronik32

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 we Wrocławiudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
BAMECHANIK POJAZDOW SAMOCHODOWYCH2
BCELEKTROMECHANIK POJAZDOW SAMOCHODOWYCH2
BDLAKIERNIK SAMOCHODOWY1
BKKIEROWCA MECHANIK4
BFMECHANIK MOTOCYKLOWY2

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 we Wrocławiudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
eelektryk18
emelektromechanik11
ooperator obrabiarek skrawających4

Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 im. Gen. Józefa Bema we Wrocławiudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1t1monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie12

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 im. Jana Kilińskiego we Wrocławiudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1Ffryzjer21
1Kkucharz8
1Ssprzedawca9

Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 we Wrocławiudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1 bs1operator obrabiarek skrawających11
1 bs2mechatronik3

Branżowa Szkoła I stopnia nr 9 we Wrocławiudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
Bkucharz29

Branżowa Szkoła I stopnia nr 10 we Wrocławiudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1azsprzedawca16
1bzkrawiec16

Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 14 we Wrocławiudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
IASTOLARZ - BLACHARZ SAMOCHODOWY 10
I BCUKIERNIK 3
I C OGRODNIK - FRYZJER2
I DKUCHARZ6
I EPRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ 5

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Bolesławcudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
Ibsmechanik pojazdów samochodowych1

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Bolesławcudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
DOddział wielozawodowy8
EMonter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie6

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 w Bolesławcudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
I PBSzdobnik ceramiki8

Branżowa Szkoła I Stopnia w Rudnejdane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
IBSISkucharz6
IBSISrolnik6

Branżowa Szkoła I Stopnia MCKK w Lubiniedane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
BSKkierowca mechanik2

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Lubiniedane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1wwwielozawodowa- branża samochodowa3
1zsślusarz3

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 w Wałbrzychudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
Ffryzjer5

Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia w Jaworzedane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
I-III Bkucharz4

Branżowa Szkoła I stopnia w Jaworzedane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
I Hmechanik pojazdów samochodowych5

Branżowa Szkoła I stopnia w Złotoryidane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1asprzedawca12
1 asprzedawca12

Branżowa Szkoła I stopnia w Górzedane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
wielozawodowawielozawodowa3
mpsmechanik pojazdów samochodowych5

Branżowa Szkoła I Stopnia w Bielawiedane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1 ooperator obrabiarek skrawających15
1mmonter sieci i instalacji sanitarnych15

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Dzierżoniowie - Zespół Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowiedane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1AB/2pracownik obsługi hotelowej10
1CBwielozawodowa10

Szkoła Branżowa I stopnia im. Bohaterów Westerplatte w Strzeliniedane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
I mmechanik pojazdów samochodowych5

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 w Oławiedane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
BSBranżowa Szkoła I Stopnia4

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Nowym Siodledane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1kucharz1

Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górzedane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1GpSprzedawca12
1CKucharz4

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Środzie Śląskiejdane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1Wwielozawodowa3
1Mmagazynier-logistyk10

Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna w Środzie Śląskiejdane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
Ikucharz10
IIkucharz11
IIIkucharz11

Branżowa Szkoła I stopnia w Wołowiedane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1akucharz2
1bślusarz3
1bmechanik pojazdów samochodowych3
1aoddział wielozawodowy2
1boddział wilozawodowy/grupa2

Branżowa Szkoła I stopnia w Kowarachdane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
IBSwielozawodowa9

Branżowa Szkoła I Stopnia w Powiatowym Zespole Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Obornikach Śląskichdane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1Awielozawodowa6
1A4

Branżowa Szkoła I Stopnia w Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 im. Piotra Włostowica w Trzebnicydane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
BSwielozawodowa20

Branżowa Szkoła I stopnia w Lubaniudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
BSwielozawodowa8

Branżowa Szkoła I stopnia im. Stefana Drzewieckiego w Lubaniudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
IBPMechanik pojazdów samochowych8

Szkoła Branżowa I stopnia w Kamiennej Górzedane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
I G1kucharz/sprzedawca2
I F1WIELOZAWODOWA ;mechanik pojazdów samochodowych,elekrtomechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, murarz- tynkarz, piekarz,magazynier-logistyk, operator obrabiarek skrawających, monter sieci i urządzeń sanitarnych9
I J1WIELOZAWODOWA ; cukiernik, fryzjer, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, murarz-tynkarz, fotograf, blacharz samochodowy, stolarz10
I M1ślusarz3

Branżowa Szkoła I Stopnia w Świebodzicachdane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
IA BSISwielozawodowa5
IB BSISwielozawodowa5

Branżowa szkoła I stopnia w Bożkowiedane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1wielozawodowa30

Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia w Zgorzelcudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1Pracowniki pomocniczy ślusarza1
3Pracownik pomocniczy gastronomii1
1Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej1
3Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej1

Branżowa Szkoła I Stopnia im. św. Barbary w Bogatynidane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
WZoddział wielozawodowy2
ŚLślusarz9

Branżowa Szkoła I stopnia w Strzegomiudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
wWielozawodowa10

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Świdnicydane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
I BSmonter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie15

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4 w Świdnicydane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1aZOperator obrabiarek skrawających14
1bZMechanik pojazdów samochodowych4

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Długopolu-Zdrojudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
kucharz5

Branżowa Szkoła I stopnia w Lubomierzudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1 BR klasa wielozawodowa 5

Branżowa Szkoła I stopnia w Miliczudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1a Branżowa szkoła I stopnia2
1bBranżowa szkoła I stopnia2
1cBranżowa szkoła I stopnia2

Branżowa Szkoła I stopnia im. Stanisława Staszica w Nowej Rudziedane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1aBS1wielozawodowa3

Branżowa Szkoła I stopnia im. Emilii Plater w Zgorzelcudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1woddział wielozawodowy14

Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1TŻPTechnik żeglugi śródlądowej8

Technikum nr 18dane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1 ATechnik weterynarii6
1 BTechnik weterynarii3
1 CTechnik optyk9
1 DTechnik ortopeda15

Liceum Ogólnokształcące w Starej Kamienicydane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1Adziennikarsko-artystyczny2

Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Wąsoszudane szkoły
Oznaczenie oddzialuProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
aogólnokształcący25
aogólnokształcący25