Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
SZKOŁY i PLACÓWKI
BAZA SZKÓŁ I PLACÓWEK WEDŁUG POŁOŻENIA
Wybierz powiat

Powiat
Wybierz gminę/dzielnicę

   JANOWICE WIELKIEGMINA WIEJSKA
   JEŻÓW SUDECKIGMINA WIEJSKA
   KARPACZGMINA MIEJSKA
   KOWARY GMINA MIEJSKA
   MYSŁAKOWICE GMINA WIEJSKA
   PIECHOWICE GMINA MIEJSKA
   PODGÓRZYNGMINA WIEJSKA
   STARA KAMIENICA GMINA WIEJSKA
   SZKLARSKA PORĘBAGMINA MIEJSKA

POBIERZ
1 Szkoła Podstawowa w Barcinku
Barcinek 10 B
757514334
Barcinek
2 Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Skalnik"
Bukowiec, ul. Szkolna 2
757182628
Bukowiec
3 "Margo" Sp. z o.o. Ośrodek Wczasów Dziecięcych w Bukowcu
ul. Robotnicza 27, Bukowiec
757183094
Bukowiec
4 Szkoła Podstawowa w Czernicy
Czernica 125
075 713-21-29
Czernica
5 Przedszkole Publiczne w Janowicach Wielkich
Partyzantów 4
75 751-51-71
Janowice Wielkie
6 Szkoła Podstawowa w Janowicach Wielkich
ul. Partyzantów 4
757515277
Janowice Wielkie
cześć składowa szkoły innego typu
Gimnazjum w Janowicach Wielkich
ul. Partyzantów 4
757515277
Janowice Wielkie
8 Szkoła Podstawowa w Jeżowie Sudeckim
ul. Długa 80
757132161
Jeżów Sudecki
cześć składowa szkoły innego typu
Publiczne Gimnazjum w Jeżowie Sudeckim
ul. Długa 80
757132161
Jeżów Sudecki
9 Przedszkole Niepubliczne w Karpaczu
ul. Stefana Okrzei 3
757619871
Karpacz
10 Przedszkole w Karpaczu
Skrzatów Karkonoskich 1
757619411
Karpacz
11 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Karpaczu, Szkoła 707
ul. Myśliwska 15 C
883358140
Karpacz
cześć składowa szkoły innego typu
Niepubliczne Gimnazjum w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A.
ul. Myśliwska 15 C
075 761-94-52
Karpacz
13 Szkoła Podstawowa w Karpaczu
ul. Konstytucji 3-go Maja 48 A
757618223
Karpacz
cześć składowa szkoły innego typu
Gimnazjum im. Ratowników Górskich w Karpaczu
ul. Konstytucji 3-go Maja 48 A
757618223
Karpacz
14 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Karpaczu
ul. Gimnazjalna 7
757619816
Karpacz
cześć składowa szkoły innego typu
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Karpaczu
ul. Gimnazjalna 7
757619816
Karpacz
Technikum dla Młodzieży w Karpaczu
ul. Gimnazjalna 7
757619816
Karpacz
Internat
ul. Gimnazjalna 7
757619816
Karpacz
Szkoła Branżowa I stopnia w Karpaczu
ul. Gimnazjalna 7
757619816
Karpacz
16 Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Liczyrzepa"
ul. Skalna 45
75 761-92-90
Karpacz
17 Dom Wczasów Dziecięcych Architekton w Karpaczu
ul. Karkonoska 44
757526807
Karpacz
19 Szkoła Podstawowa im. Gen. Władysława Sikorskiego w Kostrzycy
ul. Jeleniogórska 37
757183307
Kostrzyca
20 Prywatne Przedszkole "Krokodyl Schnappi"
ul. Wiejska 3
757613601
Kowary
21 Przedszkole Publiczne nr 1 w Kowarach
ul. Henryka Sienkiewicza 9
757182624
Kowary
23 Szkoła Podstawowa nr 1 w Kowarach
ul. Stanisława Staszica 16
757182391
Kowary
Gimnazjum im. Stanisława Lema
ul. Szkolna 1
757182111
Kowary
Branżowa Szkoła I stopnia w Kowarach
ul. Szkolna 1
757182111
Kowary
26 Punkt Przedszkolny w Kowarach
ul. Sienkiewicza 9
757182624
Kowary
27 Przedszkole Publiczne "Na Akacjowym Wzgórzu"
ul. Jedności Narodowej 10
748939440
Łagiewniki
28 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łagiewnikach
ul. Jedności Narodowej 38
748939805
Łagiewniki
cześć składowa szkoły innego typu
Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach
ul. Jedności Narodowej 38 A
748939805
Łagiewniki
29 Punkt Przedszkolny "Happyland"
ul. Sportowa 9
604103538
Łagiewniki
30 Przedszkole Publiczne w Łomnicy
ul. Karola Świerczewskiego 115 B
757131301
Łomnica
31 Szkoła Podstawowa z Oddziałami integracyjnymi w Łomnicy
ul. Świerczewskiego 160
757130256
Łomnica
cześć składowa szkoły innego typu
Gimnazjum w Łomnicy
ul. Świerczewskiego 160
757130256
Łomnica
Przedszkole Publiczne w Miłkowie
ul. Szkolna 95
075 761-02-55
Miłków
Szkoła Podstawowa Specjalna w Miłkowie
Miłków 138
757610321
Miłków
cześć składowa szkoły innego typu
Gimnazjum Specjalne w Miłokowie
Miłków 138
757610321
Miłków
35 Przedszkole Publiczne w Mysłakowicach
ul. Ignacego Daszyńskiego 20
757131038
Mysłakowice
36 Szkoła Podstawowa w Mysłakowicach
ul. Sułkowskiego 1
756439966
Mysłakowice
cześć składowa szkoły innego typu
Gimnazjum w Mysłakowicach
ul. Sułkowskiego 1
756439966
Mysłakowice
37 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Olesznej
ul. Ślężna 1
748937280
Oleszna
38 Przedszkole Samorządowe nr 2 w Piechowicach
ul. Nadrzeczna 1
757612271
Piechowice
39 Przedszkole Samorzadowe nr 1 w Piechowicach
ul. Żymierskiego 77
757612248
Piechowice
40 Szkoła Podstawowa nr 1 w Piechowicach
ul. Szkolna 6
757612332
Piechowice
41 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piechowicach
ul. Tysiąclecia 28
757612029
Piechowice
42 Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach
ul. Karola Świerczewskiego 21
757553060
Piechowice
cześć składowa szkoły innego typu
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Piechowicach
ul. Karola Świerczewskiego 21
757553060
Piechowice
Liceum Ogólnokształcące w Piechowicach
ul. Karola Świerczewskiego 21
757553060
Piechowice
Technikum w Piechowicach
ul. Karola Świerczewskiego 21
757553060
Piechowice
Branżowa Szkoła I stopnia w Piechowicach
ul. Karola Świerczewskiego 21
757553060
Piechowice
43 Szkolne Schronisko Młodzieżowe "PLUM" w Piechowicach
ul. Turystyczna 2 A
696046824
Piechowice
47 Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie
ul. Żołnierska 113
757621477
Podgórzyn
49 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnówce
ul. Strażacka 7
757610733
Sosnówka
cześć składowa szkoły innego typu
Gimnazjum Gminne im. Janusza Korczaka w Sosnówce
ul. Szkolna 5
757610703
Sosnówka
50 Gminne Przedszkole w Starej Kamienicy
Stara Kamienica 71
757514207
Stara Kamienica
51 Szkoła Podstawowa w Starej Kamienicy
Stara Kamienica 70
757514327
Stara Kamienica
cześć składowa szkoły innego typu
Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Starej Kamienicy
Stara Kamienica 70
757514327
Stara Kamienica
52 Przedszkole Samorządowe nr 2 w Szklarskiej Porębie
Osiedle Huty 1
757172716
Szklarska Poręba
53 Przedszkole Niepubliczne "Balonik"
ul. Mała 1 F
503050601
Szklarska Poręba
cześć składowa szkoły innego typu
Gimnazjum w Szklarskiej Porębie
ul. Obrońców Pokoju 17
757172206
Szklarska Poręba
cześć składowa szkoły innego typu
Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie
ul. Obrońców Pokoju 17
757172206
Szklarska Poręba
Liceum Ogólnokształcące w Szklarskiej Porębie
ul. Obrońców Pokoju 17
757172206
Szklarska Poręba
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie
ul. Obrońców Pokoju 17
757172206
Szklarska Poręba
56 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wlastimila Hofmana w Szklarskiej Porębie
ul. 11 Listopada 2
757172932
Szklarska Poręba
57 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie
ul. Górna 29
757172769
Szklarska Poręba
cześć składowa szkoły innego typu
Gimnazjum Specjalne w MOW w Szklarskiej Porębie
ul. Górna 29
757172769
Szklarska Poręba
cześć składowa szkoły innego typu
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie
ul. Górna 29
757172769
Szklarska Poręba
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie
ul. Górna 29
757172769
Szklarska Poręba
Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna w Szklarskiej Porębie
ul. Górna 29
757172769
Szklarska Poręba
58 Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Wojtek" w Szklarskiej Porębie
ul. Piastowska 1
756105436
Szklarska Poręba
59 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie
ul. Jedności Narodowej 11
757172467
Szklarska Poręba
60 Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie
ul. Fryderyka Chopina 6
757172306
Szklarska Poręba
62 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wojcieszycach
Wojcieszyce 107
757551638
Wojcieszyce


© 2012-2019 KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU