Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
województwa dolnośląskiego na rok szkolny 2019/2020
Wyszukiwarka szkół z wolnymi miejscami

Wprowadź dane aby wyszukać szkołę


Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Danuty Siedzikówny "Inki" we Wrocławiudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1A1PSzkoły Podstawowejbiol-chem-j.ang, j. niem2
1A2PSzkoły Podstawowejbio-chem-j.ang,j. ros3
1B1PSzkoły Podstawowejj.pol-geo-j.ang,j.niem5
1B2PSzkoły Podstawowejj.pol-geo-j.ang,j.ros3
1C1PSzkoły Podstawowejgeo-j.pol-j.ang,j.niem1
1C2PSzkoły Podstawowejgeo-wos-j.ang,j.franc1
1D2PSzkoły Podstawowejbiol-j.pol-j.ang,j.ros2
1D4PSzkoły Podstawowejmat-chem-inf,j.ang,j.ros1
1E1PSzkoły Podstawowejm-fiz-j.ang,j.niem1
1E2PSzkoły Podstawowejm-fiz-j.ang,j.ros1
1A1GGimnazjumbiol-chem-j.ang,j.ros3
1A2GGimnazjumbio-chem-fiz,j.ang,j.niem2
1B1GGimnazjumj.pol-geo-j.ang,j.niem4
1B2GGimnazjumj.pol-hist-j.ang,j.niem1
1B3GGimnazjumj.pol-wos-j.ang,j.ros1
1C2GGimnazjumgeo-j.pol-wos,j.franc1
1D2GGimnazjumbio-chem-j.pol,j.ang,j.niem1
1D3GGimnazjumm-fiz-inf,ja.ang,j.ros2
1E2GGimnazjumm-fiz-j.ang,j.ros1
1EG1Gimnazjumm-fiz-ja.ang,j.ros2

Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego we Wrocławiudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
ASzkoły Podstawowejoddział mistrzostwa sportowego7
BSzkoły Podstawowejprawnicza6
CSzkoły Podstawowejpolitechniczna1
DSzkoły Podstawowejbiotechnologiczna8
ESzkoły Podstawowejmedyczna7
FSzkoły Podstawowejlingwistyczno-krajoznawcza9
GGimnazjumoddział mistrzostwa sportowego3
HGimnazjumlingwistyczno-krajoznawcza4
IGimnazjumpolitechniczna5
JGimnazjumprawnicza4
KGimnazjummedyczna4

Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
A(g)Gimnazjummatematyczna uniwersytecka4
B(g)Gimnazjumbiologiczno-chemiczna2
C(g)Gimnazjummatematyczno-informatyczna2
A(p)Szkoły Podstawowejmatematyczna uniwersytecka1
B(p)Szkoły Podstawowejmatematyczno-fizyczna architektoniczna4
C(p)Szkoły Podstawowejmatematyczno-informatyczna1
D(p)Szkoły Podstawowejmatematyczno-fizyczna5

Liceum Ogólnokształcące Nr V im. Gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
IB-MYP3 1Gimnazjumoddział międzynarodowy, program IB, język niemiecki2
A3Gimnazjumhistoria, wiedza o społeczeństwie, język polski7
B3Gimnazjumbiologia, chemia9
E3Gimnazjumgeografia, fizyka, matematyka7
F3Gimnazjumfizyka, informatyka, matematyka2
IB-MYP4 2Szkoły Podstawowejoddział międzynarodowy, program IB, język niemiecki1
A4Szkoły Podstawowejhistoria, język polski, matematyka3
B4Szkoły Podstawowejbiologia, chemia, język angielski3
C4Szkoły Podstawowejbiologia, chemia, matematyka2
E4Szkoły Podstawowejgeografia, fizyka, matematyka2
F4Szkoły Podstawowejfizyka, informatyka, matematyka1

Liceum Ogólnokształcące Nr VI im. Bolesława Prusa we Wrocławiudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1a2Gimnazjummatematyka-geografia-j.angielski1
1b1Gimnazjummatematyka-informatyka3
1b2Gimnazjummatematyka-j.angielski1
1cGimnazjumbiologia-chemia-j.angielski2
1d1Gimnazjumj.polski-historia-j.angielski1
1d2Gimnazjumj.polski-WOS-j.angielski2
1e1Szkoły Podstawowejmatematyka-geografia1
1f1Szkoły Podstawowejmatematyka-informatyka1
1g1Szkoły Podstawowejbiologia-chemia2
1g2Szkoły Podstawowejbiologia-chemia-sportowa pływanie1
1hSzkoły Podstawowejj.polski-j.angielski7

Liceum Ogólnokształcące Nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławiudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
AGimnazjumogólny - biologia, chemia, fizyka - język angielski, język niemiecki5
BGimnazjumogólny - biologia, chemia, matematyka - język angielski, język niemiecki11
D2Gimnazjumogólny - biologia, chemia, matematyka - język angielski, język francuski1
EGimnazjumogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - język angielski, język francuski1
FGimnazjumogólny - biologia, chemia, fizyka - język angielski, język niemiecki1
GGimnazjumogólny - geografia, fizyka, matematyka - język angielski, język niemiecki2
HGimnazjumogólny - fizyka, informatyka, matematyka - język angielski, język rosyjski9
ApSzkoły Podstawowejogólny - biologia, chemia, fizyka - język angielski, język niemiecki1
BpSzkoły Podstawowejogólny - biologia, chemia, matematyka - język angielski, język niemiecki5
CpSzkoły Podstawowejogólny - biologia, chemia, matematyka - język angielski, język niemiecki3
Dp1Szkoły Podstawowejogólny - biologia, chemia, matematyka - język angielski, język rosyjski3
Dp2Szkoły Podstawowejogólny - biologia, chemia, matematyka - język angielski, język francuski1
EpSzkoły Podstawowejogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - język angielski, język francuski2
FpSzkoły Podstawowejogólny - biologia, chemia, fizyka - język angielski, język niemiecki1
GpSzkoły Podstawowejogólny - geografia, fizyka, matematyka - język angielski, język niemiecki3
HpSzkoły Podstawowejogólny - fizyka, informatyka, matematyka - język angielski, język rosyjski5

Liceum Ogólnokształcące Nr VIII im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1oSzkoły Podstawowejdwujęzyczny z jęz. francuskim6
1ASzkoły Podstawowejogólny ang/niem4
1BSzkoły Podstawowejogólny ang/ros3
1CSzkoły Podstawowejogólny ang/franc18
1DSzkoły Podstawowejogólny ang/niem3
1E/1Szkoły Podstawowejogólny ang/franc1
1E/2Szkoły Podstawowejogólny ang/ros1
1AgGimnazjumogólny ang/niem2
1BgGimnazjumogólny ang/ros2
1DgGimnazjumogólny ang/niem3
1Eg/1Gimnazjumogólny ang/franc2
1Eg/2Gimnazjumogólny ang/ros1

Liceum Ogólnokształcące Nr IX im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1HGimnazjumdwujęzyczna z j. hiszpańskim5
1S1Szkoły Podstawowejsportowa-siatkówka dziewcząt3

Liceum Ogólnokształcące Nr X im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
IAGimnazjumoddział sportowy- j.angielski, biologia, chemia;ang/niem10
IBGimnazjumj.angielski, j.polski, historia;ang/niem3
IC1Gimnazjumj.angielski, biologia, chemia;ang/niem2
IDGimnazjumj.angielski, matematyka, fizyka;ang/niem3
IFGimnazjumj.angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie;ang/niem5
IANSzkoły Podstawowejoddział sportowy- j.angielski, biologia,geografia;ang/niem11
IBNSzkoły Podstawowejj.angielski, j.polski, historia;ang/niem9
ICN1Szkoły Podstawowejbiologia, matematyka, chemia;ang/niem3
ICN2Szkoły Podstawowejbiologia,matematyka, chemia;ang/ros2
IENSzkoły Podstawowejj.angielski, matematyka, informatyka;ang/niem1
IFNSzkoły Podstawowejj.polski, geografia, wiedza o społeczeństwie;ang/niem3

Liceum Ogólnokształcące Nr XI im. Stanisława Konarskiego we Wrocławiudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
ASzkoły Podstawowejpsychologiczna12
BSzkoły Podstawowejbiologiczno-chemiczna6
CSzkoły Podstawowejjęzykowo-dziennikarska3
D1Szkoły Podstawowejsportowa - siatkarska8
D2Szkoły Podstawowejsportowa -piłka nożna3
EGimnazjumbiologiczno-psychologiczna10
F1Gimnazjumsportowa-siatkarska13
F2Gimnazjumsportowa-piłka nożna10

Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1GimnazjumHISTORYCZNO-MATEMATYCZNA3
1GimnazjumHISTORYCZNO-POLONISTYCZNA5
1GimnazjumMATEMATYCZNO-BIOLOGICZNA4
1GimnazjumMATEMATYCZNO-EKONOMICZNA4
1Szkoły PodstawowejHISTORYCZNO-POLONISTYCZNA6
1Szkoły PodstawowejMATEMATYCZNO-BIOLOGICZNA7
1Szkoły PodstawowejMATEMATYCZNO-EKONOMICZNA4

Liceum Ogólnokształcące Nr XIII im. Aleksandra Fredry we Wrocławiudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
A1Szkoły PodstawowejDZIENNIKARSKA3
A2Szkoły PodstawowejMEDIALNA4
BSzkoły PodstawowejBIOLOGICZNO-CHEMICZNA3
CSzkoły PodstawowejPOLITECHNICZNA1
DSzkoły PodstawowejEKONOMICZNA2
E1Szkoły PodstawowejPRAWNICZA2
E2Szkoły PodstawowejPRAWNICZA2
FSzkoły PodstawowejARCHITEKTONICZNA5
G2Szkoły PodstawowejLINGWISTYCZNO-KULTUROZNAWCZA2
i1GimnazjumDZIENNIKARSKA4
i2GimnazjumMEDIALNA4
JGimnazjumAKADEMICKA3
KGimnazjumPOLITECHNICZNA2
LGimnazjumEKONOMICZNA2
M1GimnazjumPRAWNICZA1
M2GimnazjumPRAWNICZA1
NGimnazjumARCHITEKTONICZNA1
O1GimnazjumEUROPEJSKA2
O2GimnazjumEUROPEJSKA1

Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1AGimnazjummatematyczno-fizyczna6
1BGimnazjummatematyczno-fizyczna3
1DGimnazjumchemiczna4
1EGimnazjumdwujęzyczna ekonomiczna1
1FGimnazjumdwujęzyczna prawna6
1A+Szkoły Podstawowejmatematyczno-fizyczna12
1B+Szkoły Podstawowejmatematyczno-fizyczna4
1C+Szkoły Podstawowejchemiczna1
1D+Szkoły Podstawowejchemiczna4
1E+Szkoły Podstawowejdwujęzyczna ekonomiczna13
1F+Szkoły Podstawowejdwujęzyczna prawna17
0Szkoły Podstawowejwstępna22

Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego we Wrocławiudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1GAGimnazjumogólny, klasa matematyczno-fizyczna8
1GBGimnazjumogólny, klasa biologiczno-chemiczna3
1GCGimnazjumogólny, klasa humanistyczna-psychologiczna1
1GDGimnazjumogólny, klasa humanistyczna-kultura i media7
1GEGimnazjumogólny, klasa biologiczno-geograficzna6
1GFGimnazjumogólny, klasa humanistyczna-psychologiczna2
1ASzkoły Podstawowejogólny, klasa matematyczno-fizyczna3
1BSzkoły Podstawowejogólny, klasa biologiczno-chemiczna5
1CSzkoły Podstawowejogólny, klasa humanistyczna-psychologiczna4
1DSzkoły Podstawowejogólny, klasa humanistyczna-kultura i media8
1ESzkoły Podstawowejogólny, klasa biologiczno-geograficzna3
1FSzkoły Podstawowejogólny, klasa humanistyczna-psychologiczna1

Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego w Brzegu Dolnymdane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1aGimnazjumhumanistyczno-lingwistyczny4
1bGimnazjumbiologiczno-chemiczny7
1cGimnazjummatematyczno-informatyczny5
1aSzkoły Podstawowejhumanistyczno-lingwistyczny5
1bSzkoły Podstawowejbiologiczno-chemiczny7
1cSzkoły Podstawowejmatematyczno-informatyczny2

Liceum Ogólnokształcące im. Olimpijczyków Polskich w Długołęcedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1aSzkoły Podstawowejbiol-ang6
1bSzkoły Podstawowejwos-ang3
1cSzkoły Podstawowejmat-ang11
1AGimnazjumbiol-chem-ang14
1BGimnazjumhist-wos-geogr-ang12

Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Górzedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
IdGimnazjumogólny25
1dSzkoły Podstawowejjezykowy25
IaGimnazjuminformatyczno- matematyczny5
IbGimnazjumprzyrodniczy5
1aSzkoły Podstawowejinformatyczno-matematyczny9
1cSzkoły Podstawowejhumanistyczny7
I a 3Gimnazjuminformatyczno-matematyczny7
I b 3Gimnazjumprzyrodniczy7
I c 3Gimnazjumhumanistyczny5
I d 3Gimnazjumogólny25
I a 4Szkoły Podstawowejinformatyczno-matematyczny15
I b 4Szkoły Podstawowejprzyrodniczy7
I c 4Szkoły Podstawowejhumanistyczny9
I d 4Szkoły Podstawowejjęzykowy25

I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicydane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1aSzkoły Podstawowejpolitechniczna 1
1bSzkoły Podstawowejmedyczna4
1dSzkoły Podstawowejpsychologiczno- społeczna1
1gGimnazjumprawno-językowa 2
1hGimnazjumpsychologiczno- społeczna1

II Liceum Ogólnokształcące im. księdza Jana Twardowskiego w Oleśnicydane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1gDGimnazjumpolitechniczna10

Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławiedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1ApSzkoły Podstawowejspołeczno - prawny 4
1BpSzkoły Podstawowejbiologiczno - chemiczny 11
1CpSzkoły Podstawowejakademicki2
1DpSzkoły Podstawowejpolitechniczny 6
1EpSzkoły Podstawowejbiznesowy4
1AGimnazjumspołeczno - prawny5
1BGimnazjumbiologiczno - chemiczny12
1CGimnazjumakademicki14
1DGimnazjumpolitechniczny7

Liceum Ogólnokształcące w Sobótcedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1DPSzkoły Podstawowejdietetyczno-turystyczny10
1DGGimnazjumdietetyczno-turystyczny8

Technikum w Sobótcedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1KSzkoły Podstawowejinformatyk5

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Strzeliniedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1Szkoły Podstawowejprzyrodniczo-medyczny4
1Szkoły Podstawowejhumanistyczna6
1Szkoły Podstawowejpolitechniczna7
1Szkoły Podstawowejlingwistyczna3
1Gimnazjumprzyrodniczo-medyczny7
1Gimnazjumhumanistyczno-dziennikarska21
1Gimnazjumprzyrodniczo-medyczny7
1Gimnazjumpolitechniczna12
1Gimnazjumlingwistyczno-biznesowa16
1Gimnazjumturystyczna13

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Sycowiedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1aGGimnazjummedyczna3
1bGGimnazjumhumanistyczno-europejska14
1aSzkoły Podstawowejmedyczna3
1bSzkoły Podstawowejpolitechniczna17
1cSzkoły Podstawowejhumanistyczno-europejska11

Liceum Ogólnokształcące im. II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicydane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
hum-medialnaGimnazjum12
mat.fiz.Gimnazjum6
przyr.med.Gimnazjum5
ekonom.Gimnazjum10
hum.medialnaSzkoły Podstawowej16
mat.fiz.Szkoły Podstawowej6
przyr.med.Szkoły Podstawowej2
kraj.lingw.Szkoły Podstawowej16
ekonom.Szkoły Podstawowej13

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowiedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
ASzkoły Podstawowej9
BSzkoły Podstawowej6
CSzkoły Podstawowej4
DSzkoły Podstawowej6
CGimnazjum5
DGimnazjum4

Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA - Technikum we Wrocławiudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
I THGimnazjumtechnik hotelarstwa1
I THSzkoły Podstawowejtechnik hotelarstwa4
I TŻGimnazjumtechnik żywienia i usług gastronomicznych7
I TŻSzkoły Podstawowejtechnik żywienia i usług gastronomicznych3

Technikum Nr 10 we Wrocławiudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
APSzkoły Podstawowejtechnik elektronik1
BGGimnazjumtechnik automatyk2
BPSzkoły Podstawowejtechnik automatyk2
CGGimnazjumtechnik mechatronik4
CPSzkoły Podstawowejtechnik mechatronik2
DGGimnazjumtechnik informatyk5
DPSzkoły Podstawowejtechnik informatyk6
EGGimnazjumtechnik informatyk2
EPSzkoły Podstawowejtechnik informatyk1

Technikum Nr 6 we Wrocławiudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1at1pSzkoły Podstawowejtechnik mechanik1
1at2pSzkoły Podstawowejtechnik mechanik lotniczy5
1btp2Szkoły Podstawowejtechnik automatyk2
1ctpSzkoły Podstawowejtechnik logistyk1
1dtp1Szkoły Podstawowejtechnik ekslpoatacji portów i terminali5
1dtp2Szkoły Podstawowejtechnik lotniskowych służb operacyjnych1
1atGimnazjumtechnik mechanik5
1et1Gimnazjumtechnik mechanik lotniczy4
1btGimnazjumtechnik mechatronik2
1et2Gimnazjumtechnik automatyk5
1ctGimnazjumtechnik logistyk2
1dt2Gimnazjumtechnik lotniskowych służb operacyjnych1
1dt1Gimnazjumtechnik ekslpoatacji portów i terminali1

Liceum Ogólnokształcące Specjalnedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1Gimnazjumogólny7
1Szkoły Podstawowejogólny3

Technikum Ekonomiczne Specjalnedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1Gimnazjumtechnik ekonomista2
1Szkoły Podstawowejtechnik ekonomista8

Technikum Nr 1 im. Mustafy Kemala Ataturka we Wrocławiudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1c1Szkoły Podstawowejtechnik przemysłu mody3
1c2Szkoły Podstawowejtechnik handlowiec1
1dSzkoły Podstawowejtechnik reklamy3
1eGimnazjumtechnik informatyk1
1f1Gimnazjumtechnik przemysłu mody3
1f2Gimnazjumtechnik handlowiec2

Technikum Nr 16 we Wrocławiudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1GGimnazjumTechnik żywienia i usług gastronomicznych1
1ASzkoły PodstawowejTechnik architektury krajobrazu 14
1ESzkoły PodstawowejTechnik ekonomista5
1GSzkoły PodstawowejTechnik żywienia i usług gastronomicznych10
1TSzkoły PodstawowejTechnik organizacji turystyki4

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi Nr XXX we Wrocławiudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1LFGimnazjumINTEGRACYJNY-CZĘŚĆ OGÓLNODOSTĘPNA2
1LEGimnazjumINTEGRACYJNY2
1LGGimnazjumINTEGRACYJNY1
1LFGimnazjumINTEGRACYJNY3
1LBSzkoły PodstawowejINTEGRACYJNY-CZĘŚĆ OGÓLNODOSTĘPNA9
1LBSzkoły PodstawowejINTEGRACYJNY2
1LCSzkoły PodstawowejINTEGRACYJNY1

Technikum Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi we Wrocławiudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1TBGimnazjumINTEGRACYJNY-CZĘŚĆ OGÓLNODOSTĘPNA6
1TBGimnazjumINTEGRACYJNY2
1TASzkoły PodstawowejINTEGRACYJNY-CZĘŚĆ OGÓLNODOSTĘPNA4
1TASzkoły PodstawowejINTEGRACYJNY4

Liceum Ogólnokształcące Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1A3Gimnazjumhistoria, język angielski2
1B3Gimnazjumgeografia, język angielski3
1C3Gimnazjuminformatyka, matematyka3
1E3Gimnazjumhistoria, polski (teatralna)3
1F3Gimnazjumhistoria, język polski5
1A4Szkoły Podstawowejiedza o społeczeństwie, język angielski4
1B4Szkoły Podstawowejwiedza o społeczeństwie, język angielski7
1C4Szkoły Podstawowejinformatyka, matematyka6
1D4Szkoły Podstawowejbiologia, chemia2
1F4Szkoły Podstawowejwiedza o społeczeństwie, język polski3

Technikum Nr 11 we Wrocławiudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1aSzkoły Podstawowejtechnik budownictwa15
1gSzkoły Podstawowejtechnik geodeta19
1eGimnazjumtechnik budownictwa3
1fGimnazjumtechnik geodeta20

Technikum Nr 15 im. Marii Skłodowskiej - Curie we Wrocławiudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1ABSzkoły Podstawowejtechnik analityk2
1ABSzkoły Podstawowejtechnik ochrony środowiska4
1CSzkoły Podstawowejtechnik grafiki i poligrafii cyfrowej7
1DESzkoły Podstawowejtechnik fotografii i multimediów2
1DESzkoły Podstawowejtechnik reklamy1
1TABGimnazjumtechnik analityk1
1TABGimnazjumtechnik ochrony środowiska2
1TCGimnazjumtechnik grafiki i poligrafii cyfrowej4
1TDGimnazjumtechnik fotografii i multimediów4
1TDGimnazjumtechnik reklamy2

Technikum Nr 13 we Wrocławiudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1agGimnazjumtechnik ekonomista3
1bgGimnazjumtechnik ekonomista3
1cgGimnazjumtechnik ekonomista1
1apSzkoły Podstawowejtechnik ekonomista5
1bpSzkoły Podstawowejtechnik ekonomista3
1cpSzkoły Podstawowejtechnik rachunkowości4

Technikum Nr 8 we Wrocławiudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1ATGimnazjumtechnik handlowiec4
1ETGimnazjumtechnik ekonomista2
1TaSzkoły Podstawowejtechnik handlowiec8
1TeSzkoły Podstawowejtechnik ekonomista6

Technikum Nr 9 we Wrocławiudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
Ga1Gimnazjumtechnik żywienia i usług gastronomicznych-język angielski-język niemiecki5
Ga2Gimnazjumtechnik żywienia i usług gastronomicznych-język niemiecki-język angielski11
GbGimnazjumtechnik żywienia i usług gastronomicznych-język angielski-język niemiecki6
Gc1Szkoły Podstawowejtechnik żywienia i usług gastronomicznych-język angielski-język niemiecki7
Gc2Szkoły Podstawowejtechnik żywienia i usług gastronomicznych-język niemiecki-język angielski9
GdSzkoły Podstawowejtechnik żywienia i usług gastronomicznych-język angielski-język niemiecki5
HaGimnazjumtechnik hotelarstwa- język angielski-język niemiecki7
HbSzkoły Podstawowejtechnik hotelarstwa- język angielski-język niemiecki4
La1Gimnazjumtechnik żywienia i usług gastronomicznych-język angielski-język niemiecki1
La2Gimnazjumtechnik usług kelnerskich- język angielski-język niemiecki5
Lb1Szkoły Podstawowejtechnik żywienia i usług gastronomicznych-język angielski-język niemiecki4
Lb2Szkoły Podstawowejtechnik usług kelnerskich- język angielski-język niemiecki7
TaGimnazjumtechnik organizacji turystyki- język angielski- jezyk niemiecki5
TbSzkoły Podstawowejtechnik organizacji turystyki- język angielski- jezyk niemiecki4

Technikum Nr 7 we Wrocławiudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
DGimnazjumtechnik informatyk2
GGimnazjumtechnik informatyk1
YGimnazjumtechnik teleinformatyk2
ZGimnazjumtechnik elektronik3
ASzkoły Podstawowejtechnik informatyk1
CSzkoły Podstawowejtechnik informatyk2
XSzkoły Podstawowejtechnik teleinformatyk1
ESzkoły Podstawowejtechnik elektronik4

Technikum Nr 12 we Wrocławiudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
ASPSzkoły PodstawowejTechnik automatyk sterowania ruchem kolejowym11
EPSzkoły PodstawowejTechnik elektroenergetyk transportu szynowego4
KPSzkoły PodstawowejTechnik transportu kolejowego5
LP1Szkoły PodstawowejTechnik logistyk14
LPiSzkoły PodstawowejTechnik logistyk w siłach zbrojnych RP6
PPSzkoły PodstawowejTechnik eksploatacji portów i terminali3
SPSzkoły PodstawowejTechnik spedytor6
TEGimnazjumTechnik elektroenergetyk transportu szynowego5
TKGimnazjumTechnik transportu kolejowego4
TL1GimnazjumTechnik logistyk13
TLiGimnazjumTechnik logistyk w siłach zbrojnych RP7
TPGimnazjumTechnik eksploatacji portów i terminali12
TSGimnazjumTechnik spedytor6

Technikum Nr 2 we Wrocławiudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
TASzkoły PodstawowejTechnik mechanik5
TCSzkoły PodstawowejTechnik pojazdów samochodowych7
TDSzkoły PodstawowejTechnik pojazdów samochodowych12
TFSzkoły PodstawowejTechnik mechatronik1
TGAGimnazjumTechnik mechanik14
TGCGimnazjumTechnik pojazdów samochodowych7
TGDGimnazjumTechnik pojazdów samochodowych12
TGFGimnazjumTechnik mechatronik4

Liceum Ogólnokształcące Nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowegodane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1LMAGimnazjumpływanie1
1LAGimnazjumogólny1
1LaSzkoły Podstawowejogólny2
1LmaSzkoły Podstawowejpływanie4

Technikum nr 3 we Wrocławiudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
TUAGimnazjumTechnik urządzeńi systemów energetyki odnawialnej18
TOAGimnazjumtechnik mechanik18
TMBGimnazjumtechnik mechatronik14
TGAGimnazjumTechnik energetyk29
TEBGimnazjumtechnik elektryk18
TCAGimnazjumtechnik chłodnictwa i klimatyzacji19
TUBSzkoły PodstawowejTechnik urządzeńi systemów energetyki odnawialnej18
TOBSzkoły Podstawowejtechnik mechanik12
TMDSzkoły Podstawowejtechnik mechatronik10
TGBSzkoły PodstawowejTechnik energetyk26
TEDSzkoły Podstawowejtechnik elektryk17
TCBSzkoły Podstawowejtechnik chłodnictwa i klimatyzacji13

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzegu Dolnymdane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
LOdGimnazjumdwujęzyczna -humanistyczna1
LOpGimnazjummatematyczno- przyrodnicza3
dLOSzkoły Podstawowejdwujęzyczna -humanistyczna1
pLOSzkoły Podstawowejmatematyczno- przyrodnicza6

Technikum im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzegu Dolnymdane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
TIGimnazjumtechnik informatyk3
TTGimnazjumtechnik teleinformatyk4
TEGimnazjumtechnik ekonomista1
pTISzkoły Podstawowejtechnik informatyk1
pTESzkoły Podstawowejtechnik ekonomista2

Technikum w Górzedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
TEGimnazjumTechnik ekonomista5
TIGimnazjumTechnik informatyk1
TRGimnazjumTechnik reklamy4
THTGimnazjumTechnik hotelarstwa2
TRSzkoły PodstawowejTechnik reklamy9
THTSzkoły PodstawowejTechnik hotelarstwa4

Liceum Ogólnokształcące w Jelczu-Laskowicachdane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1ALOGimnazjumprofil europejsko-wielokulturowy5
1BLOGimnazjumprofil dietetyczny9

Technikum w Jelczu-Laskowicachdane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1TIAGimnazjumTechnik informatyk16
1TIBSzkoły PodstawowejTechnik informatyk21

Technikum w Krzyżowicachdane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
Gimnazjumtechnik architektury krajobrazu8
Gimnazjumtechnik hotelarstwa3
Gimnazjumtechnik hodowca koni2
Szkoły Podstawowejtechnik logistyki1
Szkoły Podstawowejtechnik weterynarii6
Szkoły Podstawowejtechnik rolnik2
Szkoły Podstawowejtechnik hotelarstwa1

Technikum w Ludowie Polskimdane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
TRGimnazjumTechnik rolnik15
GimnazjumTechnik żywienia i usług gastronomicznych11
TORGimnazjumTechnik reklamy14
THGimnazjumTechnik hotelarstwa15
TRSzkoły PodstawowejTechnik rolnik15
TORSzkoły PodstawowejTechnik reklamy8
TISzkoły PodstawowejTechnik informatyk14
THSzkoły PodstawowejTechnik hotelarstwa14

Technikum w Międzyborzudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
Szkoły Podstawowejtechnik żywienia i usług gastronomicznych14

II Liceum Ogólnokształcące w Miliczudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1LOGimnazjumLiceum Ogólnokształcące8

Technikum w Miliczudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1TESGimnazjumtechnik ekonomista,technik pojazdów samochodowych6
1TESzkoły Podstawowejtechnik ekonomista4

Technikum w Oleśnicydane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1 TIGimnazjumtechnik informatyk2
1 TEGimnazjumtechnik ekonomista7
1 TSGimnazjumtechnik spedytor4
1TMSzkoły Podstawowejtechnik mechanik3
1 TESzkoły Podstawowejtechnik ekonomista3
1 TMGimnazjumtechnik mechanik6

Technikum Nr 2 w Oławiedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1A4GimnazjumTechnikum w zawodzie: technik informatyk1
1B4Gimnazjum Technikum w zawodzie: technik handlowiec8
1C4Gimnazjum Technikum w zawodzie: technik logistyk1
1B5Szkoły PodstawowejTechnikum w zawodzie: technik spedytor1

Technikum w Strzeliniedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
I tiSzkoły Podstawowejtechnik informatyk3
I tspSzkoły Podstawowejtechnik pojazdów samochodowych3
tlGimnazjumtechnik logistyk3
tbGimnazjumtechnik budownicywa13
teGimnazjumtechnik ekonomista9
tmGimnazjumtechnik mechanik2

Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowiedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1TMSzkoły Podstawowejtechnik mechanik7
1TESzkoły Podstawowejtechnik ekonomista10
1TLaSzkoły Podstawowejtechnik logistyk6
1TLbSzkoły Podstawowejtechnik logistyk6
1TPSGimnazjumtechnik pojazdów samochodowych12
1TEGimnazjumtechnik ekonomista2
1TLGimnazjumtechnik logistyk2

Liceum Ogólnokształcące w Środzie Śląskiejdane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1Gimnazjumpolitechniczny3
1Gimnazjumbiologiczno-chemiczny9
1Szkoły Podstawowejpolitechniczny11

Technikum nr 1 w Środzie Śląskiejdane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1Gimnazjumtechnik-logistyk2

Technikum nr 2 w Środzie Śląskiejdane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1Gimnazjumtechnik żywienia i usług gastronomicznych15
1Szkoły Podstawowejtechnik żywienia i usług gastronomicznych15

Technikum w Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 im. Piotra Włostowica w Trzebnicydane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
TIGimnazjumtechnik informatyk8
TLGimnazjumtechnik logistyk19
THSzkoły Podstawowejtechnik handlowiec4
TESzkoły Podstawowejtechnik ekonomista2
TISzkoły Podstawowejtechnik informatyk2
TLSzkoły Podstawowejtechnik logistyk13
TGSzkoły Podstawowejtechnik grafiki i poligrafi cyfrowej2

Technikum w Twardogórzedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1aDGimnazjumtechnik reklamy7

Technikum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wołowiedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
ASzkoły PodstawowejTechnik ekonomista4
BSzkoły PodstawowejTechnik logistyk4

Liceum Ogólnokształcące w Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodziedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1Gimnazjumhumanistyczno-społeczny13

Technikum w Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodziedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1Szkoły PodstawowejŻywienia i Usług Gastronomicznych10
1Szkoły PodstawowejEkonomiczne12
1GimnazjumŻywienia i Usług Gastronomicznych11
1GimnazjumInformatyczne6

Liceum Ogólnokształcące im. Karola Holteia w Obornikach Śląskichdane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
AGimnazjumhumanistyczny10
BGimnazjumbiologiczno-chemiczny6
BGimnazjummatematyczno-fizyczny3

Technikum w Powiatowym Zespole Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Obornikach Śląskichdane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
TgGimnazjumTechnik reklamy7
TpSzkoły PodstawowejTechnik reklamy5

Technikum nr 2 im. Piastów Śląskich w Wołowiedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1T_pSzkoły Podstawowejtechnik żywienia i usług gastronomicznych; 1
1T_pSzkoły Podstawowejtechnik hotelarstwa1
1T_gGimnazjumtechnik żywienia i usług gastronomicznych2
1T_gGimnazjumtechnik hotelarstwa6

II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Bolesławcudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1aSzkoły Podstawowejmatematyczno-fizyczny7
1bSzkoły Podstawowejhumanistyczny1
1aGimnazjummatematyczno-fizyczny2

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Bolesławcudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
AgGimnazjummatematyczno-fiz/infor1
BgGimnazjumhumanistyczno-hist/WOS3
CgGimnazjumbiologiczno-chemiczny2
ApSzkoły Podstawowejmatematyczno-fizyczny2
BpSzkoły Podstawowejhumanistyczno- hist./hist.sztuki8
CpSzkoły Podstawowejbiologiczno-chemiczny8
DpSzkoły Podstawowejmatematyczno-chemiczny6
EpSzkoły Podstawowejgeograficzno-wos/mat.8

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górzedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
DSzkoły Podstawowejbiolgia, chemia, matematyka5
ESzkoły Podstawowejbiolgia, chemia, fizyka2
FSzkoły Podstawowejmatematyka, geografia, j. angielski3
GSzkoły Podstawowejj. polski, historia, wos12
HSzkoły Podstawowejj. polski, geografia, j. angielski7
A1/2Gimnazjummatematyczno - fizyczny4
B1/2Gimnazjumbiologiczno - chemiczny6
B4Gimnazjumbiologiczno - inżynieryjny1
C1Gimnazjumjęzyk polski, historia5
C2Gimnazjumj. polski, wos5

Technikumdane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
GimnazjumTechnik Żywienia i Usług Gastronomicznych11
Szkoły PodstawowejTechnik Żywienia i Usług Gastronomicznych2
TWSzkoły PodstawowejTechnik Weterynarii5
TLSzkoły PodstawowejTechnik Leśnik2

Technikum w Jeleniej Górzedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1FGimnazjumTechnik organizacji turystyki 1
1AGimnazjumTechnik hotelarstwa3
1DGimnazjumTechnik ekonomista 1
1EGimnazjumTechnik eksploatacji portów i terminali13
1A1+B1Szkoły PodstawowejTechnik hotelarstwa6
1D1Szkoły PodstawowejTechnik ekonomista 1
1F1Szkoły PodstawowejTechnik organizacji turystyki 3
1E1Szkoły PodstawowejTechnik eksploatacji portów i terminali1

III Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego w Jeleniej Górzedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
AGimnazjumHUMANISTYCZNA10
BGimnazjumMATEMATYCZNA5
CGimnazjumBIOLOGICZNO-CHEMICZNA4
FGimnazjumARTYSTYCZNA/BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO7
GGimnazjumUSPORTOWIONA4
ASzkoły PodstawowejHUMANISTYCZNA6
BSzkoły PodstawowejMATEMATYCZNA9
ESzkoły PodstawowejJĘZYKOWA3
FSzkoły PodstawowejARTYSTYCZNA/BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO1
GSzkoły PodstawowejUSPORTOWIONA10

Technikum w Jeleniej Górzedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1BUGimnazjumTechnik Żywienia i Usług Gastronomicznych10
1BUGimnazjumTechnik Usług Fryzjerskich10
1GUSzkoły PodstawowejTechnik Żywienia I Usług Gastronomicznych8
1GUSzkoły PodstawowejTechnik Usług Fryzjerskich10

Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Kowarachdane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
ASzkoły PodstawowejOgólny13
AGimnazjumOgólny8

Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Karpaczudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
I a-gGimnazjumogólnokształcący8
I a-pSzkoły Podstawowejogólnokształcący8

Technikum dla Młodzieży w Karpaczudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
I t - gGimnazjumhotelarz, technik żywienia i usług gastronomicznych9
I t - pSzkoły Podstawowejhotelarz, technik żywienia i usług gastronomicznych10

Liceum Ogólnokształcące w Szklarskiej Porębiedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
LAGimnazjumogólnokształcące19
LASzkoły Podstawowejogólnokształcące18

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębiedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
GASGimnazjummistrzostwa sportowego5
PASSzkoły Podstawowejmistrzostwa sportowego14

Liceum Ogólnokształcące w Piechowicachdane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
ISzkoły Podstawowejprofil policyjny5
ISzkoły Podstawowejprofil ratownictwa medycznego5

Technikum w Piechowicachdane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
ISzkoły Podstawowejinformatyk5
ISzkoły Podstawowejelektryk8
IISzkoły Podstawowejinformatyk2
IISzkoły Podstawowejelektryk8

Technikum w Jeleniej Górzedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1AGimnazjumTECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH3
1CGimnazjumTECHNIK MECHATRONIK5
1DGimnazjumTECHNIK URZADZEŃ I I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ6
1E5Szkoły PodstawowejTECHNIK URZĄDZEŃ I I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ3

Technikum w Kamiennej Górzedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1TGimnazjumtechnik informatyk8
1WGimnazjumtechnik budownictwa11
1S1Szkoły Podstawowejtechnik spedytor1
1T1Szkoły Podstawowejtechnik informatyk5
1A1Szkoły Podstawowejtechnik logistyk z innowacją pedagogiczną "logistyka w wojskowości"1

Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górzedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1aSzkoły Podstawowejpolitechniczna5
1dSzkoły Podstawowejlingwisyczo-turystyczna2
1eGimnazjumpolitechniczna1
1fGimnazjumbiologiczno-chemiczna10
1gGimnazjumhumanistyczna2
1hGimnazjumlingwisyczo-turystyczna1

Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Brodategodane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
IBSzkoły Podstawowejbiologiczno-chemiczna6
IASzkoły Podstawowejhumanistyczno-dziennikarska2
IGSzkoły Podstawowejgeograficzno-językowa4

Technikum Handlowedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
IhGimnazjumtechnik handlowiec8

Technikum Informatycznedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
IiSzkoły Podstawowejtechnik informatyk5

Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Kamińskiegodane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1ABGimnazjumobronno/artystyczny/ogólny13
1CDGimnazjumpolicyjny/artystyczny10
1ESzkoły Podstawowejobronna/policyjna/artystyczna/ogólna/lotnicza1

Technikum Hotelarsko - Turystyczne w Mirskudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1TGIMGimnazjumtechnik hotelarstwa14

Technikum im. Stefana Drzewieckiego w Lubaniudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
TEGimnazjumtechnik elektryk5
TMGimnazjumtechnik mechanik3
TMSzkoły Podstawowejtechnik mechanik4

Technikum w Biedrzychowicachdane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
ITHGimnazjumtechnik hotelarstwa11
ITGGimnazjumtechnik żywienia i usług gastronomicznych10
ITHSzkoły Podstawowejtechnik hotelarstwa7
ITGSzkoły Podstawowejtechnik żywienia i usług gastronomicznych1

Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Lubaniudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1AGGimnazjummatematyczno-fizyczny4
1CGGimnazjumjęzykowy1
1ASzkoły Podstawowejmatematyczno-fizyczny1
1BSzkoły Podstawowejbiologiczno-chemiczny6
1B`Szkoły Podstawowejbiologiczno-chemiczny13
1CSzkoły Podstawowejjęzykowy6
1D/ESzkoły Podstawowejhumanistyczny/ogólny1

Technikum w Lubaniudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1TIGGimnazjumtechnik informatyk3
1TRGGimnazjumtechnik rachunkowości7
1TRSzkoły Podstawowejtechnik rachunkowości1

Liceum Ogólnokształcące w Lubaniudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
LJPSzkoły Podstawowejliceum ogólnokształcące13
TIPSzkoły Podstawowejtechnik informatyka4
TIGGimnazjumtechnik informatyka6
TLGGimnazjumtechnik logistyk1
TRGGimnazjumtechnik reklamy10

Technikum w Bogatynidane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
Gimnazjumtechnik informatyk3
Gimnazjumtechnik hotelarstwa14
Szkoły Podstawowejtechnik informatyk1

Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
BSzkoły Podstawowejmat-fiz4
ISzkoły Podstawowejang-niem1
EGimnazjummat-inf6
GGimnazjumpol-his7
JGimnazjumang-niem4
HGimnazjumbio-chem6

Liceum Ogólnokształcące im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
wGimnazjumProfil wojskowy2
zGimnazjumProfil zdrowotny2
zSzkoły PodstawowejProfil zdrowotny2

Technikum im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
dSzkoły PodstawowejTechnik elektryk1
iSzkoły PodstawowejTechnik informatyk1
oSzkoły PodstawowejTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej2
tSzkoły PodstawowejTechnik organizacji turystyki1
iGimnazjum Technik informatyk1
oGimnazjumTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej1
tGimnazjumTechnik organizacji turystyki2

Liceum Ogólnokształcące Specjalne Nr XXXII dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzącychdane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
IaGimnazjum6
IbSzkoły Podstawowej2

Technikum Specjalne Nr 17 dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzącychdane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
IaGimnazjumtechnik masażysta6
IbSzkoły Podstawowejtechnik masażysta7

Technikum w Chocianowiedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
TMPSzkoły PodstawowejTECHNIK MECHATRONIK2
TMGGimnazjumTECHNIK MECHATRONIK1
TLGGimnazjumTECHNIK LOGISTYK 4
TTGGimnazjumTECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI2

Technikum Nr 3 w Legnicydane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1BGimnazjumtechnik spedytor4
1ASzkoły Podstawowejtechnik mechanik4
1HSzkoły Podstawowejtechnik przemysłu metalurgicznego1
1BSzkoły Podstawowejtechnik spedytor2
1KSzkoły Podstawowejtechnik transportu kolejowego4
1CSzkoły Podstawowejtechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej6
1ESzkoły Podstawowejtechnik reklamy2

IV Liceum Ogólnokształcące w Legnicydane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1oGimnazjumwieloprofilowa5
1loSzkoły Podstawowejmatemat. -przyrodniczy(ang*-niem*)5

V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Heweliusza w Legnicydane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1ASzkoły PodstawowejMatematyczna z edukacją informatyczno-fizyczną8
1DSzkoły PodstawowejMedialna z edukacją prawną4
1ESzkoły PodstawowejMedialna z edukacją prawną3
1AGGimnazjumMatematyczna z edukacją informatyczno-fizyczną15
1BGGimnazjumHumanistyczna z edukacją artystyczną4

VII Liceum Ogólnokształcące w Legnicydane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1AGGimnazjumklasa mundurowa pozarnicza5
1ASzkoły Podstawowejklasa mundurowa wojskowa4
1DSzkoły Podstawowejklasa mundurowa pożarnicza7
1DSzkoły Podstawowejklasa ratownicza5

Technikum Nr 4 w Legnicydane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1Szkoły Podstawowejtechnik logistyk27
1Szkoły Podstawowejtechnik budownictwa3
1Szkoły Podstawowejtechnik architektury krajobrazu4
1Szkoły Podstawowejtechnik weterynarii3
1Gimnazjumtechnik logistyk14
1Gimnazjumtechnik budownictwa4
1Gimnazjumtechnik architektury krajobrazu8
1Gimnazjumtechnik weterynarii5
1Gimnazjumtechnik rolnik7

Technikum Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Legnicydane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1GSzkoły PodstawowejTECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ2
1IGimnazjumTECHNIK ELEKTRONIK1
1KGimnazjumTECHNIK ELEKTRYK2

Technikum Samochodowe w Legnicydane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
AGimnazjumTECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH11
BGimnazjumTECHNIK MECHATRONIK3
CGimnazjumTECHNIK MECHANIK14
DSzkoły PodstawowejTECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH10
ESzkoły PodstawowejTECHNIK MECHATRONIK4
FSzkoły PodstawowejTECHNIK MECHANIK16

Technikum Nr 1 w Legnicydane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1KGimnazjumtechnik żywienia i usług gastronomicznych1
1 HGimnazjumtechnik handlowiec4
1 TGimnazjumtechnik fotografii imultimediów1
1 FGimnazjumtechnik usług fryzjerskich2
1 KSzkoły Podstawowejtechnik żywienia i usług gastronomicznych8
1 HSzkoły Podstawowejtechnik handlowiec3
1 TSzkoły Podstawowejtechnik fotografii imultimediów4
1 FSzkoły Podstawowejtechnik usług fryzjerskich3

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Chojnowiedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
LOGimnazjum10
LOSzkoły Podstawowej10

Technikumdane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
TESzkoły PodstawowejTechnik ekonomista3
TMSzkoły PodstawowejTechnik mechanik5
TSSzkoły PodstawowejTechnik pojazdów samochodowych8
TEGimnazjumTechnik ekonomista10
THGimnazjumTechnik hotelarstwa 9
GimnazjumTechnik żywienia i usług gastronomicznych1
Szkoły PodstawowejTechnik żywienia i usług gastronomicznych5

II Liceum Ogólnokształcące w Lubiniedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1BSzkoły PodstawowejMATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNY2
1CSzkoły PodstawowejBIOLOGICZNO-CHEMICZNY2
1DSzkoły PodstawowejJĘZYKOWY1
1ESzkoły PodstawowejPRAWNO-HUMANISTYCZNY3
1FGimnazjumMATEMATYCZNO-FIZYCZNY4
1GGimnazjumMATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNY4
1HGimnazjumBIOLOGICZNO-CHEMICZNY3
1IGimnazjumJĘZYKOWY3
1JGimnazjumPRAWNO-HUMANISTYCZNY4

Technikum Nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubiniedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1aGGimnazjumTechnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny1
1bGGimnazjumTechnik pojazdów samochodowych1
1dGGimnazjumTechnik elektryk2
1eGGimnazjumTechnik informatyk4
1kPSzkoły PodstawowejTechnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny1
1lPSzkoły PodstawowejTechnik mechatronik2

Technikum Nr 2 w Lubiniedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1BEGimnazjumtechnik ekonomista3
1BHGimnazjumtechnik hotelarstwa5
1BLGimnazjumtechnik logistyk4
1BTGimnazjumtechnik organizacji turystyki1
1BGGimnazjumtechnik żywienia i usług gastronomicznych4
1BPGimnazjumtechnik grafiki i poligrafii cyfrowej3
1AHSzkoły Podstawowejtechnik hotelarstwa2
1ALSzkoły Podstawowejtechnik logistyk32
1ATSzkoły Podstawowejtechnik organizacji turystyki5
1AGSzkoły Podstawowejtechnik żywienia i usług gastronomicznych1

Liceum Ogólnokształcące w Polkowicachdane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1agGimnazjumprofil menadżerski3

Technikum w Polkowicachdane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1atgGimnazjumtechnik hotelarstwa3
1atgGimnazjumtechnik reklamy1
1ctgGimnazjumtechnik informatyk4
1atpSzkoły Podstawowejtechnik hotelarstwa2

I Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Bolka I w Jaworzedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1AgGimnazjummatematyczno-fizyczny i biologiczno-chemiczny6
1BgGimnazjumKierunek humanistyczny, filologiczny i ogólny4
1ApSzkoły Podstawowejmatematyczno-fizyczny i matematyczno-lingwistyczny12
1DpSzkoły PodstawowejKierunek ogólny z elementami geografii13

Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłychdane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1AGimnazjumogólny28

Technikum w Jaworzedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
Gimnazjumtechnik ekonomista5
Gimnazjumtechnik mechanik10
Gimnazjumtechnik informatyk8
Szkoły Podstawowejtechnik ekonomista9
Szkoły Podstawowejtechnik mechanik11

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Złotoryidane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1ASzkoły Podstawowejklasa biologiczno-chemiczna12
1BSzkoły Podstawowejklasa humanistyczna z grupą filologiczną5
1CSzkoły Podstawowejklasa politechniczna12
1DGimnazjumklas biologiczna z grupą matematyczną12
1EGimnazjumklasa humanistyczno-lingwistyczna10

Liceum Ogólnokształcące w Złotoryidane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1 LOGimnazjumliceum ogólnokształcące6

Technikum w Złotoryidane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1TIGimnazjumtechnik informatyk5
1 TMGimnazjumtechnik mechanik6
1TISzkoły Podstawowejtechnik informatyk2

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Głogowiedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
I aGimnazjum1
I bGimnazjum1
I dGimnazjum2
I bSzkoły Podstawowej2
I cSzkoły Podstawowej2
I dSzkoły Podstawowej4

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. księdza Jana Twardowskiego w Głogowiedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1bSzkoły Podstawowejogólny3

Technikum Nr 2 w Głogowiedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1ta-fGimnazjumtechnik usług fryzjerskich 3
1tb-rGimnazjumtechnik reklamy1
1tb-fGimnazjumtechnik fotografii i multimediów2
1tc-fSzkoły Podstawowejtechnik usług fryzjerskich7
1td-fSzkoły Podstawowejtechnik fotografii i multimediów3
1td-rSzkoły Podstawowejtechnik reklamy1

III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Głogowiedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1AGimnazjum2
1BSzkoły Podstawowej1

Technikum Nr 1 w Głogowiedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1TCGimnazjumTechnik przemysłu metalurgicznego1
1TDSzkoły PodstawowejTechnik automatyk1

Technikum Nr 4 w Głogowiedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1 LGimnazjumtechnik logistyk1
1 HGimnazjumtechnik hotelarstwa2
1 HpSzkoły Podstawowejtechnik hotelarstwa1
1 IpSzkoły Podstawowejtechnik hotelarstwa2

Technikum nr 6 w Głogowiedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1GGimnazjumtechnik geodeta1
1CGimnazjumtechnik architektury krajobrazu3
1FSzkoły Podstawowejtechnik weterynarii1
1DSzkoły Podstawowejtechnik leśnik1

Technikum Nr 5 w Głogowiedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
ITaSzkoły Podstawowejtechnik pojazdów samochodowych1
ITb/1Szkoły Podstawowejtechnik budownictwa2

Liceum Ogólnokształcące w Przemkowiedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1 LOGimnazjumklasa uniwersytecka3
1 LOSzkoły Podstawowejklasa uniwersytecka7

Liceum Ogólnokształcące Integracyjne w Legnicydane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1aGimnazjumprofil humanistyczny14
1aSzkoły Podstawowejprofil humanistyczny13

Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskichdane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1ASzkoły PodstawowejBiologiczno-chemiczny1
1aGimnazjummatematyczno-informatyczny3
1cGimnazjumratowniczo-sportowy7

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłychdane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1Gimnazjumogólny26

Technikum w Ząbkowicach Śląskichdane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
TIGimnazjumTECHNIK INFORMATYK3
AGimnazjumTECHNIK MECHANIK6
TEGimnazjumTECHNIK EKONOMISTA10
TBGimnazjumTECHNIK BUDOWNICTWA15
TGGimnazjumTECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH8
SGimnazjumTECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH11
TINSzkoły PodstawowejTECHNIK INFORMATYK3
TASzkoły PodstawowejTECHNIK MECHANIK3
TFSzkoły PodstawowejTECHNIK EKONOMISTA1
Szkoły PodstawowejTECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH15

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Kłodzkudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1Gimnazjumogólny79
1Szkoły Podstawowejogólny67

Technikum Nr 2 w Kłodzkudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1THpSzkoły Podstawowejtechnik hotelarstwa2
1TIpSzkoły Podstawowejtechnik informatyk4
1TPSpSzkoły Podstawowejtechnik pojazdów samochodowych6
1TRpSzkoły Podstawowejtechnik reklamy6
1TŻpSzkoły Podstawowejtechnik żywienia i usług gastronomicznych7
1THgGimnazjumtechnik hotelarstwa2
1TPSgGimnazjumtechnik pojazdów samochodowych1
1TŻgGimnazjumtechnik żywienia i usług gastronomicznych5

Technikum im. Jana Pawła II w Polanicy Zdrojudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
GimnazjumTechnik hotelarstwa4
GimnazjumTechnik żywienia i usług gastronomicznych8
GimnazjumTechnik organizacji turystyki7
Szkoły PodstawowejTechnik hotelarstwa7
Szkoły PodstawowejTechnik żywienia i usług gastronomicznych5
Szkoły Podstawowejtechnik organizacji turystyki5

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dusznikach-Zdrojudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1LMSGimnazjumogólny/mistrzostwa sportowego w piłce nożnej12
1LM4Szkoły Podstawowejhumanistyczny/matematyczno-przyrodniczy/mistrzostwa sportowego w piłce nożnej2

Liceum Ogólnokształcące w Kudowie-Zdrojudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
IGimnazjumhumanistyczno-biologiczna, matematyczno-fizyczna10

Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudziedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
Gimnazjum30
Szkoły Podstawowej6

Technikum im. Stanisława Staszica w Nowej Rudziedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1aT5Szkoły Podstawowejtechnik elektryk2
1bT5Szkoły Podstawowejtechnik hotelarstwa6
1bT4Gimnazjumtechnik hotelarstwa3
1bT4Gimnazjumtechnik grafiki i poligrafii cyfrowej4

Technikum im. Władysława Stanisława Reymonta w Bożkowiedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
TWGimnazjumTechnik weterynarii4
GimnazjumTechnik żywienia i usług gastronomicznych7
TAKGimnazjumTechnik architektury krajobrazu4
TAGimnazjumTechnik agrobiznesu4
Szkoły PodstawowejTechnik żywienia i usług gastronomicznych1

I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Bystrzycy Kłodzkiejdane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
ICGimnazjummat-inf6

Technikum w Bystrzycy Kłodzkiejdane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1GimnazjumTechnik Informatyk2
1GimnazjumTechnik Leśnik4
2Szkoły PodstawowejTechnik Informatyk6
2Szkoły PodstawowejTechnik Handlowiec3
2Szkoły PodstawowejTechnik Leśnik6

Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdrojudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1AGimnazjumP-U / P / H-P / E11
1BSzkoły PodstawowejHUMANISTYCZNY/POLITECHNICZNY11

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Świdnicydane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1 cGimnazjumbiologiczno-chemiczna3
1 dGimnazjumhumanistyczna3
1 pGimnazjumpolitechniczna5
I-CSzkoły Podstawowejbiologiczno-chemiczna5
I-DSzkoły Podstawowejhumanistyczna3
I-GSzkoły Podstawowejjęzykowo-geograficzna2
I-PSzkoły Podstawowejpolitechniczna2

II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Świdnicydane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1AGimnazjummatematyczno-fizyczny4
1BGimnazjumbiologiczno-chemiczna2
1ASzkoły Podstawowejmatematyczno-fizyczny3
1BSzkoły Podstawowejbiologiczno-chemiczna2
1D1Szkoły Podstawowejjęzykowa2
1D2Szkoły Podstawowejjęzykowo-humanistyczna1

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicydane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1aGimnazjumKlasa humanistyczna z edukacją muzyczną i teatralną1
1b1GimnazjumKlasa artystyczna z grafiką komputerową1
1b2GimnazjumKlasa architektoniczna z elementami grafiki inżynierskiej2
1cGimnazjumKlasa przyrodnicza z edukacją sportową1
1aSzkoły PodstawowejKlasa humanistyczna z edukacją muzyczną i teatralną1
1cSzkoły PodstawowejKlasa przyrodnicza z edukacją prozdrowotną2
1dSzkoły PodstawowejKlasa językowa1

Liceum Ogólnokształcące Nr V w Świdnicydane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1LOGimnazjumklasa sportowa1
1sSzkoły Podstawowejklasa sportowa7

Technikum Nr 5 w Świdnicydane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1TEGimnazjumtechnik ekonomista1
1TFMGimnazjumtechnik fotografii i multimediów2
1rSzkoły Podstawowejtechnik reklamy7
1fSzkoły Podstawowejtechnik fotografii i multimediów2
1 TGPGimnazjumtechnik grafiki i poligrafii cyfrowej1
1TRGimnazjumtechnik reklamy2
1gSzkoły Podstawowejtechnik grafiki i poligrafii cyfrowej2

Technikum Nr 2 w Świdnicydane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1gGimnazjumtechnik żywienia i usług gastronomicznych9
1hGimnazjumtechnik hotelarstwa1
1tGimnazjumtechnik obsługi turystycznej3
1ptSzkoły Podstawowejtechnik organizacji trustyki1
1pgSzkoły Podstawowejtechnik żywienia i usług gastronomicznych1

Technikum Nr 6 w Świdnicydane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1aTgGimnazjumtechnik mechanik1
1cTgGimnazjumtechnik mechatronik2
1aTpSzkoły Podstawowejtechnik mechanik3
1bTpSzkoły Podstawowejtechnik pojazdów samochodowych2
1aTgSzkoły Podstawowejtechnik spedytor1
1cTpSzkoły Podstawowejtechnik mechatronik4
1dTpSzkoły Podstawowejtechnik mechanik - klasa sportowa2
1bTgGimnazjumtechnik spedytor1

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Żarowiedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
I LOzGimnazjum26

Technikum w Żarowiedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
I TSzkoły PodstawowejTechnik Transportu Kolejowego/Technik Informatyk8

Liceum Ogólnokształcące w Strzegomiudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1bSzkoły Podstawowej mundurowa1
1cSzkoły Podstawowejbiologiczno-chemiczna3
1dSzkoły Podstawowejmatematyczno-fizyczna i informatyczna2
1aGimnazjumhumanistyczno-dziennikarska3
1b/2Gimnazjumbiologiczno-chemiczna 2
1cGimnazjummat-fiz. i informatyczna3

Technikum w Strzegomiudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
TH8Szkoły Podstawowejtechnik handlowiec1
TIgGimnazjumtechnik informatyk1
TEgGimnazjumtechnik ekonomista2
THgGimnazjumtechnik handlowiec1
TGOgGimnazjumtechnik górnictwa odkrywkowego2

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Świebodzicachdane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
I ASzkoły Podstawowejhumanistyczny8
I BSzkoły Podstawowejmatematyczno-fizyczny13
I CSzkoły Podstawowejbiologiczno-chemiczny13
I AGimnazjumhumanistyczny15
I BGimnazjummatematyczno-fizyczny15

Technikum w Mokrzeszowiedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1HTSzkoły Podstawowejtechnik architektury krajobrazu12
1CTSzkoły Podstawowejtechnik hodowca koni4
1H4Gimnazjumtechnik architektury krajobrazu12
1C4Gimnazjumtechnik hodowca koni3
1P4Gimnazjumtechnik żywienia i usług gastronomicznych1

Technikum Nr 2 w Dzierżoniowiedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
IATGimnazjumtechnik hotelarstwa5
IBTGimnazjumtechnik żywienia i usług gastronomicznych2
ICTGimnazjumtechnik usług fryzjerskich6
IATSzkoły Podstawowejtechnik hotelarstwa13
IBTSzkoły Podstawowejtechnik żywienia i usług gastronomicznych9

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Bielawiedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1aGimnazjumklasa humanistyczno-artystyczna13
1bGimnazjumbiologiczno-chemiczna z elem. ratownictwa med.4
1cGimnazjummatematyczna-geograficzno-fizyczna11
1dGimnazjumjęzykowa-ang, dziennikarstwo i public relations13
1bSzkoły Podstawowejbiologiczno-chemiczna z elem. ratownictwa med.7
1dSzkoły Podstawowejjęzykowa-ang, dziennikarstwo i public relations1
1cSzkoły Podstawowejmatematyczna-geograficzno-fizyczna5

Technikum w Bielawiedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1mGimnazjumtechnik mechanik10
1MSzkoły Podstawowejtechnik mechanik3
1sGimnazjumtechnik pojazdów samochodowych22
1SSzkoły Podstawowejtechnik pojazdów samochodowych2
1tiGimnazjumtechnnik informatyk8
1ISzkoły Podstawowejtechnnik informatyk2
1fGimnazjumtechnik fotografii i multimediów14
1FSzkoły Podstawowejtechnik fotografii i multimediów10
1USzkoły Podstawowejtechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej9

II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
CGimnazjumbiologiczno-chemiczny3
EGimnazjumbiologiczno-chemiczny2
ASzkoły Podstawowejmatematyczno-fizyczny1
CSzkoły Podstawowejbiologiczno-chemiczny1
DSzkoły Podstawowejhumanistyczny2

III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wałbrzychudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
AGimnazjummatematyczny z informatyką lub geografią4
BGimnazjumbiologiczno-chemiczny4
CGimnazjumhumanistyczny z edukacją filmową1
DGimnazjumhumanistyczny z edukacją prawną2
aSzkoły Podstawowejmatematyczno-fizyczny z informatyką3
bSzkoły Podstawowejbiologiczno-chemiczny4
cSzkoły Podstawowejhumanistyczny z edukacją artystyczną3
dSzkoły Podstawowejhumanistyczny z edukacją prawną1

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Wałbrzychudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
IAsSzkoły Podstawowejsportowa profil siatkarski1
IApSzkoły Podstawowejsportowa profil piłkarski1
IWSzkoły Podstawowejmundurowa wojskowa6
ICSzkoły Podstawowejmundurowa strażacka3
IDSzkoły Podstawowejmundurowa policyjna1
IBSzkoły Podstawowejpielęgniarska5

Technikum nr 4 w Wałbrzychudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1epSzkoły Podstawowejtechnik ekonomista14
1hpSzkoły Podstawowejtechnik hotelarstwa10
1upSzkoły Podstawowejtechnik żywienia i usług gastronomicznych8
1egGimnazjumtechnik ekonomista9
1hgGimnazjumtechnik hotelarstwa5
1ugGimnazjumtechnik żywienia i usług gastronomicznych10

Technikum nr 5 w Wałbrzychudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
TAGimnazjumtechnik elektronik2
TDGimnazjumtechnik elektryk3
TEGimnazjumtechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej2
TCGimnazjumtechnik grafiki i poligrafii cyfrowej6
TRGimnazjumtechnik reklamy9
TIGimnazjumtechnik informatyk5
TASzkoły Podstawowejtechnik elektronik1
TDSzkoły Podstawowejtechnik elektryk3
TESzkoły Podstawowejtechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej4
TCSzkoły Podstawowejtechnik grafiki i poligrafii cyfrowej5
TRSzkoły Podstawowejtechnik reklamy1
TISzkoły Podstawowejtechnik informatyk7

Technikum w Rudnej w Rudnejdane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1akSzkoły Podstawowejtechnik agrobiznesu/technik architektury krajobrazu 10
1agGimnazjumtechnik agrobiznesu/technik architektury krajobrazu 9

Technikum Nr 2 w Wałbrzychudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
fSzkoły Podstawowejtechnik architektury krajobrazu3
eSzkoły Podstawowejtechnik budownictwa3
cSzkoły Podstawowejtechnik logistyk3
aSzkoły Podstawowejtechnik mechanik5
bSzkoły Podstawowejtechnik mechatronik3
dSzkoły Podstawowejtechnik pojazdów samochodowych3
hSzkoły Podstawowejtechnik programista25
gSzkoły Podstawowejtechnik przemysłu mody5
fGimnazjumtechnik architektury krajobrazu5
eGimnazjumtechnik budownictwa2
cGimnazjumtechnik logistyk9
aGimnazjumtechnik mechanik4
bGimnazjumtechnik mechatronik6
dGimnazjumtechnik pojazdów samochodowych3
hGimnazjumtechnik programista28
gGimnazjumtechnik przemysłu mody3

Technikum im. Władysława Reymonta w Lubiniedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1opSzkoły Podstawowejtechnik optyk8
10rSzkoły Podstawowejtechnik ortopeda2

Europejskie Technikum Menedżerskie we Wrocławiudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
TI/TUFGimnazjumTechnik informatyk/usług fryzjerskich3
TI/TUFSzkoły PodstawowejTechnik informatyk/usług fryzjerskich9

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Sycowiedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1LOGimnazjum20
1LOSzkoły Podstawowej20

Europejskie Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
TPGimnazjumtrener personelny22
PGimnazjumprawnicza4
TPSzkoły Podstawowejtrener personalny25
PSzkoły Podstawowejprawnicza11

Technikum Akademickie przy Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1TLGimnazjumtechnik logistyk3
1TIGimnazjumtechnik informatyk5
1TLPSzkoły Podstawowejtechnik logistyk6
1TIPSzkoły Podstawowejtechnik informatyk5

Technikum TEB Edukacja w Wałbrzychudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
I GSzkoły Podstawowejtechnik usług fryzjerskich3
I FSzkoły Podstawowejtechnik fotografii i multimediów2
1ESzkoły Podstawowejtechnik informatyk z esportem1
1DSzkoły Podstawowejtechnik informatyk 2

Europejskie Liceum IT we Wrocławiudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
ITGimnazjumprogramista9
ITSzkoły Podstawowejprogramista19

Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1LOP (mat-fiz)Szkoły PodstawowejLiceum Ogólnokształcące5

Liceum Ogólnokształcące nr XVI we Wrocławiudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1aSzkoły Podstawowejj.polski, historia7
1fGimnazjum j.polski, historia3

Liceum Ogólnokształcące Integracyjnedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1Gimnazjumogólny9
1Szkoły Podstawowejogólny6

Branżowa Szkoła I stopnia nr 12 im. Stanisława Staszica we Wrocławiudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
BMGimnazjumMagazynier - logistyk21
BMPSzkoły PodstawowejMagazynier - logistyk16

Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące u św. Pankracego w Jeleniej Górzedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1AsSzkoły Podstawowejbiol-chem, mat-fiz, human8

Branżowa Szkoła I stopnia w Ząbkowicach Śląskichdane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
aGimnazjumMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH/KUCHARZ/WIELOZAWODOWA6

Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
LSM-GIM-policyjnaGimnazjumklasa policyjna6
LSM-GIM-strażackaGimnazjumklasa strażacka1
LSM-SP-wojskowaSzkoły Podstawowejklasa wojskowa18

Branżowa Szkoła I stopnia Specjalnadane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1Gimnazjumkrawiec3
1Szkoły Podstawowejkrawiec2
1Szkoły Podstawowejpracownik pomocniczy obsługi hotelowej2

Publiczna Szkoła Gastronomiczna Ho-Ga Branżowadane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
I SB (GIM)Gimnazjumkucharz6
I SB (SZP)Szkoły Podstawowejkucharz6

Europejska Szkoła Branżowa I stopnia we Wrocławiudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
WZGimnazjumwielozawodowa18
WZSzkoły Podstawowejwielozawodowa14

Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawiedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1aSzkoły Podstawowejwielozawodowa60
1bGimnazjumwielozawodowa78

III Liceum Ogólnokształcące w Lubiniedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
BGimnazjumklasa mundurowa2

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Legnicydane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
GGimnazjumMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH5
KGimnazjumKIEROWCA MECHANIK12
SGimnazjumELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2
HSzkoły PodstawowejKIEROWCA MECHANIK3
ISzkoły PodstawowejMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH3
JSzkoły PodstawowejELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH5

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 w Legnicydane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1 bGimnazjumwielozawodowa21
1 aSzkoły Podstawowejwielozawodowa10
1 bSzkoły Podstawowejwielozawodowa13

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4 w Legnicydane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1FGimnazjumślusarz15
1FSzkoły Podstawowejślusarz6
1MSzkoły Podstawowejautomatyk2

Branżowa Szkoła I stopnia w Chojnowiedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
ZMGimnazjumMechanik pojazdów samochpdpwych7
ZWGimnazjumWielozawodowa6
ZSSzkoły PodstawowejMechanik pojazdów samochpdpwych6
ZWSzkoły PodstawowejWielozawodowa 4

Branżowa Szkoła I Stopnia w Chocianowiedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
BGGimnazjumWIELOZAWODOWA10

Branżowa Szkoła I Stopnia w Przemkowiedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1BSSzkoły Podstawowejklasa wielozawodowa4
1 BSGimnazjumklasa wielozawodowa10

Branżowa Szkoła I stopnia w Międzyborzudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
Br gGimnazjumwielozawodowa2
Br spSzkoły Podstawowejwielozawodowa9

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Oleśnicydane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1 spGimnazjumsprzedawca2
1 wzGimnazjumklasa wielozawodowa2
1 oosSzkoły Podstawowejoperator obrabiarek skrawających2

Branżowa Szkoła I stopnia w Sycowiedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1BWaSzkoły Podstawowejwielozawodowa16
1BWaGimnazjumwielozawodowa8

Branżowa Szkoła I stopnia w Twardogórzedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1aBGimnazjumwielozawodowa8
1bBSzkoły Podstawowejwielozawodowa2

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 im. Polskich Zwycięzców Enigmy we Wrocławiudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
LGimnazjumelektronik32
KSzkoły Podstawowejelektronik20

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 we Wrocławiudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1 BGEGimnazjumBlacharz samochodowy16
1 BGCGimnazjumElektromechanik pojazdów samochodowych5
1 BGKGimnazjumKierowca mechanik6
1BGGGimnazjumLakiernik samochodowy8
1 BGJGimnazjumMechanik pojazdów motocyklowych13
1 BGAGimnazjumMechanik pojazdów samochodowych1
1 BGFGimnazjumMechatronik12
1 BESzkoły PodstawowejBlacharz samochodowy14
1 BCSzkoły PodstawowejElektromechanik pojazdów samochodowych9
1 BKSzkoły PodstawowejKierowca mechanik1
1 BGSzkoły PodstawowejLakiernik samochodowy11
1 BJSzkoły PodstawowejMechanik pojazdów motocyklowych2
1 BASzkoły PodstawowejMechanik pojazdów samochodowych8
1 BFSzkoły PodstawowejMechatronik11

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 we Wrocławiudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
ebGimnazjumelektryk14
emaGimnazjumelektromechanik20
oaGimnazjumoperator obrabiarek skrawających26
smaGimnazjummechanik monter maszyn i urządzeń12
smaGimnazjumślusarz13
eaSzkoły Podstawowejelektryk25
embSzkoły Podstawowejelektromechanik25
obSzkoły Podstawowejoperator obrabiarek skrawających21
smbSzkoły Podstawowejślusarz13
smbSzkoły Podstawowejmechanik monter maszyn i urządzeń13

Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 im. Gen. Józefa Bema we Wrocławiudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1tSzkoły Podstawowejmurarz16
1tSzkoły Podstawowejmonter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie3
1zGimnazjummurarz16
1zGimnazjummonter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie1

Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 we Wrocławiudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1bs1pSzkoły Podstawowejoperator obrabiarek skrawających8
1bs2pSzkoły Podstawowejmechatronik4

Branżowa Szkoła I stopnia nr 9 we Wrocławiudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
Gimnazjumkelner- język angielski15
Gimnazjumkucharz -język angielski6
Gimnazjumkucharz -język niemiecki14
Szkoły Podstawowejkucharz -język angielski6
Szkoły Podstawowejkelner- język angielski13
Szkoły Podstawowejkucharz -język niemiecki9

Branżowa Szkoła I stopnia nr 10 we Wrocławiudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1akSzkoły Podstawowejkrawiec16
1asSzkoły Podstawowejsprzedawca16
1bkGimnazjumkrawiec16
1bsGimnazjumsprzedawca16

Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia nr 16 w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
IbSzkoły Podstawowejkucharz3
IaGimnazjummechanik-monter maszyn i urządzeń2
IbSzkoły Podstawowejmechanik-monter maszyn i urządzeń2

Branżowa Szkoła I Stopnia w Rudnejdane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1krSzkoły Podstawowejkucharz/rolnik12

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Lubiniedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1z gLGimnazjumpracownik pomocniczy obsługi hotelowej/kucharz6
1z pLSzkoły Podstawowejpracownik pomocniczy obsługi hotelowej/kucharz5

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Lubiniedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1sGGimnazjummechanik pojazdów samochodowych1
1sGGimnazjumślusarz3
1tGGimnazjumelektryk6
1tGGimnazjumgórnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny1
1wGGimnazjumwielozawodowa9
1zPSzkoły Podstawowejwielozawodowa6
1xPSzkoły Podstawowejgórnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny4
1yPSzkoły Podstawowejoperator obrabiarek skrawających9

Szkoła Branżowa I stopnia Nr 1 w Wałbrzychudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1kgGimnazjumkucharz, kelner, cukiernik7

Szkoła Branżowa I stopnia nr 3 w Wałbrzychudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
bcGimnazjumelektryk30
brSzkoły Podstawowejelektryk23

Szkoła Branżowa I stopnia Nr 2 w Wałbrzychudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
aSzkoły Podstawowejmechanik pojazdów samochodowych8
bSzkoły Podstawowejelektromechanik pojazdów samochodowych1
dSzkoły Podstawowejmonter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie1
cSzkoły Podstawowejoperator obrabiarek skrawających2
aGimnazjummechanik pojazdów samochodowych3
bGimnazjumelektromechanik pojazdów samochodowych2
dGimnazjummonter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie1
fGimnazjumfryzjer2

Szkoła Branżowa I stopnia w Karpaczudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
Ib-gGimnazjumkucharz5
Ib-pSzkoły Podstawowejkucharz5

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Głogowiedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1wzaGimnazjumfryzjer1
1wzcSzkoły Podstawowejwielozawodowa1
1wzcSzkoły Podstawowejfryzjer1

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 w Głogowiedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1a Gimnazjumkucharz2
1 apSzkoły Podstawowejkucharz1

Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 w Głogowiedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
IaSzkoły Podstawowejmechanik pojazdów samochodowych1
Ic/2Szkoły Podstawowejmonter zabudowy w budownictwie6

Branżowa Szkoła I stopnia w Jaworzedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
Gimnazjumwielozawodowa20
Szkoły Podstawowejwielozawodowa15

Branżowa Szkoła I stopnia w Złotoryidane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1aSzkoły Podstawowejwielozawodowa10

Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia w Złotoryidane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1Szkoły PodstawowejPracownik pomocniczy obsługi hotelowej4

Branżowa Szkoła I stopnia w Górzedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
BS IGimnazjumMechanik pojazdów samochodowych1
BS IGimnazjumSprzedawca12
BS ISzkoły PodstawowejMechanik pojazdów samochodowych13
BS ISzkoły PodstawowejSprzedawca2

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna Nr 3 w Dzierżoniowiedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
aGimnazjumpracownik pomocniczy obsługi hotelowej3
aSzkoły Podstawowejpracownik pomocniczy obsługi hotelowej2

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Dzierżoniowiedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
IABGimnazjummechanik pojazdów samochodowych5
IBBGimnazjumfryzjer10
ICBGimnazjumkucharz 3
ICBGimnazjumsprzedawca6
IDBGimnazjumwielozawodowa19
IABSzkoły Podstawowejmechanik pojazdów samochodowych6
IBBSzkoły Podstawowejfryzjer12
ICBSzkoły Podstawowejkucharz8

Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna w Szklarskiej Porębiedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1fGimnazjumfryzjer2
1mGimnazjummonter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie1
1kGimnazjumkucharz1
1fSzkoły Podstawowejfryzjer6
1mSzkoły Podstawowejmonter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie6
1kSzkoły Podstawowejkucharz2

Szkoła Branżowa I stopnia im. Bohaterów Westerplatte w Strzeliniedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
mpsSzkoły Podstawowejmechanik pojazdów samochodowych8
wSzkoły Podstawowejwielozawodowa16

Szkoła Branżowa I stopnia im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Ludowie Polskimdane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
MOGimnazjummechanik operator maszyn i urzadzeń rolniczych16
MOSzkoły Podstawowejmechanik operator maszyn i urzadzeń rolniczych18

Szkoła Branżowa I stopnia Specjalna w Skoroszowicachdane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
AZGimnazjumcukiernik10
BZSzkoły Podstawowejcukiernik10

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 w Oławiedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1AZGimnazjumBranżowa Szkoła I stopnia: wielozawodowa1
1BZSzkoły PodstawowejBranżowa Szkoła I stopnia: wielozawodowa2

Branżowa Szkoła I stopnia w Jelczu-Laskowicachdane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1BSBSzkoły Podstawowejwielozawodowa2

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Nowym Siodledane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1Gimnazjumkucharz1

Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górzedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1GSzkoły PodstawowejSprzedawca12
1G1GimnazjumSprzedawca11
1C1GimnazjumKucharz9

Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górzedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1AZSzkoły PodstawowejMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH5
1ZSzkoły PodstawowejŚLUSARZ6
1ZSzkoły PodstawowejOPERATOR MASZYN I URZADZEŃ DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH7
1ZGimnazjumKIEROWCA MECHANIK6
1ZGimnazjumLAKIERNIK SAMOCHODOWY7
1ZGimnazjumELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH4

Branżowa Szkoła I stopnia im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzegu Dolnymdane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
BGimnazjumwielozawodowa1
pBSzkoły Podstawowejwielozawodowa3

Branżowa Szkoła I stopnia w Wołowiedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1A_pSzkoły Podstawowejwielozawodowa5
1B_pSzkoły Podstawowejwielozawodowa5
1A_gGimnazjumwielozawodowa5
1B_gGimnazjumwielozawodowa5

Branżowa Szkoła I stopnia w Kowarachdane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
ASzkoły Podstawowejwielozawodowa4
AGimnazjumwielozawodowa9

Branżowa Szkoła I Stopnia w Powiatowym Zespole Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Obornikach Śląskichdane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
BSgGimnazjumwielozawodowa6
BSpSzkoły Podstawowejwielozawodowa11

Branżowa Szkoła I Stopnia w Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 im. Piotra Włostowica w Trzebnicydane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
WZGimnazjumwielozawodowa14

Branżowa Szkoła I Stopnia w Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodziedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1Szkoły Podstawowej10

Branżowa Szkoła I stopnia im. Stefana Drzewieckiego w Lubaniudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
BMSzkoły Podstawowejmechanik pojazdów samochodowych14

Branżowa Szkoła Specjalna I stopniadane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1Szkoły Podstawowejkucharz16

Szkoła Branżowa I stopnia w Kamiennej Górzedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1FGimnazjumfryzjer3
1FGimnazjumelektromechanik pojazdów samochodowych2
1FGimnazjummurarz-tynkarz2
1MSzkoły Podstawowejślusarz2

Branżowa Szkoła I Stopnia w Świebodzicachdane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1Gimnazjumwielozawodowy18
1Szkoły Podstawowejwielozawodowy19

Branżowa Szkoła I stponiadane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
I BSpSzkoły Podstawowejwielozawodowa12
I BSgGimnazjumwielozawodowa17

Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia w Zgorzelcudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1BPSzkoły Podstawowejkucharz1
1BPSzkoły Podstawowejhotelarz1
21BŻGimnazjumkucharz2
21BŻGimnazjumhotelarz3
21BŻGimnazjumślusarz3

Branżowa Szkoła I Stopnia im. św. Barbary w Bogatynidane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
Gimnazjumoddział wielozawodowy14
Gimnazjumślusarz13
Szkoły Podstawowejoddział wielozawodowy3
Szkoły Podstawowejślusarz18

Branżowa Szkoła I stopnia w Strzegomiudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
IW8Szkoły Podstawowejklasa wielozawodowa24
IWgGimnazjumklasa wielozawodowa9

Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna Nr 7 w Świdnicydane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1 LBGimnazjumkucharz lub ogrodnik3
1 LBSzkoły Podstawowejkucharz lub ogrodnik2

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Świdnicydane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
I BSIGimnazjummonter sieci i instalacji sanitarnych9

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4 w Świdnicydane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1aZgGimnazjumoperator obrabiarek skrawających5
1bZgGimnazjummechanik pojazdów samochodowych3
1ZpSzkoły Podstawowejoperator obrabiarek skrawających2
1ZpSzkoły Podstawowejmechanik pojazdów samochodowych2

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Długopolu-Zdrojudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
AGimnazjumkucharz4

Branżowa Szkoła I stopnia w Lubomierzudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1BRGGimnazjumwielozawodowa12
1BRSzkoły Podstawowejwielozawodowa8

Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lwówku Śląskimdane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
BS GGimnazjumcukiernik11
BS GGimnazjummurarz 8

Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczymdane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
BS GGimnazjummurarz2
BS SPSzkoły Podstawowejkucharz3

Branżowa Szkoła I stopnia w Miliczudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1BSIGimnazjumWielobranżowa1
1BSISzkoły PodstawowejWielobranżowa3

Branżowa Szkoła I stopnia w Kudowie-Zdrojudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
IGimnazjumwielozawodowa7
ISzkoły Podstawowejwielozawodowa15

Branżowa Szkoła I stopnia w Bystrzycy Kłodzkiejdane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1GimnazjumBranżowa Szkoła 10
2Szkoły PodstawowejBranżowa Szkoła 5

Branżowa Szkoła I stopnia im. Stanisława Staszica w Nowej Rudziedane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1bBSIspSzkoły Podstawowejwielozawodowa5

Szkoła Branżowa I stopnia w Krzyżowicachdane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
Szkoły Podstawowejelektromechanik5
Szkoły Podstawowejautomatyk7

Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiudane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1TŻGGimnazjumtechnik żeglugi śródlądowej20
1TŻPSzkoły Podstawowejtechnik żeglugi śródlądowej11
1 TŻGGimnazjumtechnik żeglugi śródlądowej21
1 TŻPSzkoły Podstawowejtechnik żeglugi śródlądowej12

Technikum nr 18dane teleadersowe szkoły
Oznaczenie oddzialuDla absolwentówProfil / ZawódAktualna liczba wolnych miejsc
1aGimnazjumtechnik optyk23
1bSzkoły Podstawowejtechnik optyk13
1cGimnazjumtechnik ortopeda25
1dSzkoły Podstawowejtechnik ortopeda22
1eGimnazjumtechnik weterynarii6
1fSzkoły Podstawowejtechnik weterynarii3